3D Indesigner

3D Indesigner hankkeen puolen päivän mittaisia työpajamuotoisia koulutustilaisuuksia pidettiin TAMKin, Tampereen Yliopiston ja SASKYn tiloissa useista 3D –tulostukseen liittyvistä aiheista syksyllä 2018 ja keväällä sekä syksyllä 2019.

Aikataulu

1.9.2017 – 31.12.2019

Hankkeen kuvaus

Hankkeen päätavoitteena on muodostaa yrityksille suunnitteluekosysteemi, joka kasvattaa yritysten osaamista erityisesti 3D-tulostukseen liittyvissä asioissa, sekä synnyttää yrityksille uusia innovaatioita ja kilpailukykyä.

Päätavoitteeseen päästiin seuraavin tavoittein:

  • Tavoite 1: 3D-suunnittelu-osaajaverkoston luominen: Luoda alueemme oppilaitoksiin 3D- tulostussuunnittelun tarpeisiin osaajaverkosto, joka verkottaa yhteen alueen 3D- tulostussuunnitteluosaamista tarvitsevat mikro- ja pk-yritykset
  • Tavoite 2: 3D -tulostussuunnittelu- ja kehitysympäristön käytön vahvistaminen: Tehostaa olemassa olevan aiemman hankkeen yhteydessä toteutetun 3D-tulostusympäristön toimintaa ja käytettävyyttä myös 3D- tulostussuunnittelussa.
  • Tavoite 3: 3D-suunnitteluosaamisen kehittämisen ja soveltamisen mallin testaaminen: Mahdollistaa yrityskohtaiset tulostussuunnittelupilotit.
  • Tavoite 4: 3D-tulostussuunnitelukoulutuksen kehittäminen: Kehittää koulutuskokonaisuus 3D-tulostukseen ja pikamallinnukseen yritystarpeiden pohjalta

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ja tulokset

Yrityksille tarjottavien koulutusten avulla lisättiin teollisuuden osaamista ja kykyä hyödyntää 3D-suunnittelun mahdollisuuksia omassa liiketoiminnassaan ja edistettiin yritysten investointeja liittyen 3D-teknologiaan. Hankkeessa järjestettiin laiteläheisiä seminaareja sekä innovatiivisia työpajoja kaikkien toteuttajien laiteympäristöissä.

3D InDesigner –hanke oli pilottiluonteinen. Hankkeen jälkeen Pirkanmaalla toimii vahva 3D-suunnitteliosaajaverkosto, joka jakaa tietoa verkoston sisällä ja viestii siitä aktiivisesti uusille toimijoille. Toiminta jatkuu organisaatioiden normaalin toiminnan yhteydessä. Yrityksille voidaan tarjota koulutuspalveluja sekä toteuttaa 3D-tulostusta ja -skannausta.

Esimerkkejä pidetyistä tilaisuuksista:

3D-skannauksen perusteet. Työpajan aiheet: 3D-skannauksen perusteita, eri menetelmien ja laitteiden esittely ja käyttöesimerkkejä.

3D-keraamitulosteiden suunnittelu. Työpajassa 3DIndesigner hankeen asiantuntijat kertoivat 3D-skannauksen vaihtoehdoista. Menetelmiä on useita ja jotkut menetelmät ja laitteet sopivat paremmin tiettyyn kohteeseen kuin toiset. Työpajoissa sai nopeasti käsityksen niiden käytettävyydestä, ohjelmistoista ja tietojen hyödyntämisestä. Työpajoihin kuului laitteistojen esittelyä käytännössä sekä mittaustietojen käsittelyä eri ohjelmistoilla.

3D-skannausdatan hyödyntäminen. Työpajan aiheet: mittaustietojen käsittelyn perusteita, eri menetelmien ja ohjelmistojen esittely ja käyttöesimerkkejä.