Kohti Kaksitahti-Suomea?

Työurien pidennys, eläköitymisen polut ja eriarvoistuva vanhuus

Koneen Säätiö

Tässä viisivuotisessa, Koneen säätiön Jakautuuko Suomi -rahoituksen saaneessa tutkimushankkeessa tarkastellaan ikääntyneiden työttömien arkea. Ikääntyminen on globaali megatrendi, joka näkyy työmarkkinoilla monin tavoin ja pakottaa kehittyneet teollisuusmaat hakemaan uusia ratkaisuja työurien pidentämiseen ja eläkkeelle siirtymisen aikataulutukseen. Hankkeen lähtökohtana on paradoksi, joka syntyy yhtäältä tarpeesta pidentää työuria elinajan odotteen mukaisesti ja luoda tälle toimiva käytäntö. Toisaalta vallitseva taloussuhdanne tuottaa lisääntyvää työttömyyttä, toistuvia yt-neuvotteluja ja samalla työnantajalle kalliiksi käyvän keski-ikäisen ja ikääntyneen työväestön tuntuvaa ja tavanomaista aikaisempaa poistumista työmarkkinoilta.

Hankkeen keskeisenä kysymyksenä on, uhkaako Suomeen syntyä uusi, osin koulutustaustasta riippumaton eläkeläisköyhien luokka? Kaksitahtisuus viittaa yhtäältä tähän eriarvoistumiskehitykseen ja toisaalta valko- ja sinikaulusammattien tunnistettuun eroon työurien rytmeissä ja pituuksissa.