KÖYHYYS JA UUSI IKÄÄNTYVÄ LUOKKAYHTEISKUNTA

Kuva: Jari Luomanen

Hankkeen johtaja Pirjo Nikanderin kirjoitus luotaa tekijöitä, joiden myötä Suomeen uhkaa olla syntymässä uusi, osin koulutustaustasta riippumaton eläkeläisköyhien luokka.

Köyhyyttä, sen syitä ja moninaisia seurauksia koskeva keskustelu on Suomessa viime aikoina kiihtynyt. Aihe on synnyttänyt myös uudenlaista dialogia päätöksentekijöiden, median, tieteellisen tutkimuksen ja laajemman yleisön välille. Yksi keskustelua laventava näkökulma koskee eläkeläisköyhyyden moninaistumista. Kysymys kuuluu: onko jatkuvien yt-neuvottelujen Suomi synnyttämässä keski-ikätyöttömien ryhmän, josta uhkaa muodostua uudenlainen, osin koulutustaustasta riippumaton eläkeläisköyhien luokka?

Lisätietoja: Pirjo Nikander
pirjo.nikander@uta.fi

Köyhyys ja uusi ikääntyvä luokkayhteiskunta