Mistä on kyse?

Night view of Tampere city center.

Tampereen kaupungin digitaalinen ekosysteemi on iso. Mitä kaikkea infralla voi tehdä? Miten yritykset voisivat sitä hyödyntää? Sitä testaamme Yhtä-hankkeessa. Osallistuvat yritykset pääsevät etukenossa näkemään digitaalisen infran hyödyntämisen mahdollisuudet ja miten toimia älykkäässä ekosysteemissä.

Mitä teemme?

Yhtä-hankkeessa luodaan hyvä ja koeteltu käytänne Tampereen kaupungin dataekosysteemin läpileikkaavan analysointiputken toteuttamiselle kaupunkiyhteisön kontekstissa. Jotta eri toimijat voivat hyödyntää paremmin kaupungin tuottamaa ekosysteemin dataa, tarvitaan riittävän käytännönläheinen dokumentointi ja ohjeet, miten dataa ekosysteemistä saadaan analysointia varten käyttöön.

Hanke testaa, tekee läpinäkyväksi ja esittää hyviä teknisiä käytänteitä siitä, mitä datan hallinta, datan jatkojalostaminen ja tekoälyn (AI) menetelmät tarkoittavat yksittäisen kaupunkilaisen, ratkaisutoimittajan ja tilaajan/omistajan näkökulmasta.

Hankkeen uutuusarvo perustuu Tampereen kaupunkiyhteisön arjen ja konkreettisten palveluiden tasolla toimivan yhteisön toiminnan kehittämiseen.

Tuloksena on playbook

Hankkeen tuloksena syntyy Yhtä-playbook (pelikirja). Sen avulla kuka tahansa ohjelmistokehittäjä, joka hyödyntää Tampereen kaupungin ekosysteemin tuottamaa dataa, voi rakentaa omia palvelujaan.

Playbook on käytännönläheinen tekninen dokumentointi, jonka avulla Tampereen kaupungin ekosysteemin dataa voi alkaa hyödyntämään. Playbookissa on myös käytännön esimerkkejä siitä, miten dataa on hyödynnetty. Sovellutusalueena esimerkeissä on lippulaivahankkeeseen “kävelijän turvallinen kaupunki” liittyvää dataa ja sen analysoinnista saatua tietoa.

Yhtä-playbook testataan kahdella “kävelijän turvallinen kaupunki” -skenaariolla/esimerkillä, ja testausten tulosten perusteella saadaan käytännössä toimiva versio pelikirjasta. Siihen on kuvattu kaikki muutkin Tampereen kaupungin ekosysteemin rajapinnat yhteen käytännölliseen selkeään “karttaan”, joista dataa voidaan saada.

Playbook julkaistaan verkossa, joten se on kaikkien saatavilla ja kuka tahansa voi ohjeiden ja esimerkkien perusteella kehitellä uusia tekoälyinnovaatioita, joissa datan lähteenä on Tampereen kaupungin ekosysteemin data.

Rahoitus

Rahoittaja on Pirkanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanina toimivat Tampereen kaupunki ja osallistuvat yritykset Finnpark Oy, Insta Group Oy, Louhe Oy, Maptionnaire ja Sitowise. Mukaan mahtuu vielä!

 

 

Kuva: Tampere Photography, Adobe Stock