Kaupunkisiluetti Tampereesta, taustalla dataa kuvaavia ykkösiä ja nollia.

Kävelijöille turvallinen Tampere

Tampereen kaupungin digitaalinen ekosysteemi on iso. Mitä kaikkea infralla voi tehdä? Miten datapalveluja kehittävät yritykset voisivat sitä hyödyntää? Yhtä-hankkeessa keskitymme erityisesti kävelijöille turvalliseen kaupunkiin. Hankkeeseen osallistuvat yritykset pääsevät etukenossa näkemään digitaalisen infran hyödyntämisen mahdollisuudet ja saavat ohjeita siitä, miten toimia älykkäässä ekosysteemissä.

Vauhditamme älykaupunkiekosysteemin ja sen toimijoiden menestymisen mahdollisuuksia, kehitystä ja kasvua.

Pilotoimme ja kehitämme älykaupungin valittuja tekoälypalveluita ja –rajapintoja. Testaamme, teemme läpinäkyväksi ja esitämme hyviä (teknisiä) käytänteitä siitä, mitä datan hallinta, datan jatkojalostaminen ja tekoälyn menetelmät tarkoittavat yksittäisen kaupunkilaisen, ratkaisutoimittajan ja tilaajan/omistajan näkökulmasta. Tuloksena on Yhtä-playbook. Sen avulla kuka tahansa ohjelmistokehittäjä, joka hyödyntää Tampereen kaupungin ekosysteemin tuottamaa dataa, voi rakentaa omia palvelujaan.

Motivaationamme on selkiyttää älykaupunkiekosysteemin hyviä käytänteitä siten, että järkevä kaupunkivetoinen yhteistoiminta on mahdollista. Kaupungin näkökulmasta tavoitteena on tuottaa tai tilata oivaltavia, hyvälaatuisia, teknisesti toimivia ja lainmukaisia älypalveluita.