Julkaisut

Tältä sivulta löydät kaikki hankkeessa tuotetut raportit sekä WHOLE-mallia koskevia materiaaleja.

Raportit

Hankkeen loppuraportti ”Kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus” on ladattavissa Valtioneuvosten selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilta.

Osaraportti 1: WHOLE-osaraportti 1 (Resurssitehokkuuden käsite ja toimintatapojen kansainvälinen benchmarking)

Osaraportti 2: Katsaus vähähiilisyyden edistämiseen -raportti

Osaraportti 3: Liikennejärjestelmän ja -hankkeiden kokonaisvaltainen arviointi -raportti

WHOLE-resurssitehokkuusmallimateriaaleja

WHOLE-resurssitehokkuusmalli (osio loppuraportista)

WHOLE-malli -matriisipohja (A3)

Opinnäytetyöt

Eero Kauppisen diplomityö ”Raitiotien maankäyttöskenaariot

Artikkeleita

Kauppinen, Eero. 2017. Kaupunkien voimakas kasvu raiteille. Tie & liikenne, 6/2017, ss. 14-16. Linkki julkaisuun.

Muut

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin -esite (VN TEAS, Kuntamarkkinat 2016)

WHOLE-lehdistötiedote 27.9.2017