Kaupunki­rakenteen kokonais­valtainen resurssi­tehokkuus

Kohti kokonaisvaltaisesti resurssitehokasta kaupunkia

Vuosina 2015 – 2016 valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa pohdittiin mitä on kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen resurssitehokkuus. Hankkeessa luotiin myös resurssitehokkuusmalli, jonka avulla on mahdollista luoda parempaa kaupunkia.