Millaisia mahdollisuuksia tekoäly tarjoaa kuntoutukseen?

Sinisävyinen visualisointi tekoälystä ja robottikädestä.

Tekoälyn saralla kehitys on menossa oikeaan suuntaan kovaa vauhtia. Tekoälyn sovellutuksiin kuntoutujan näkökulmasta vaaditaan vielä lisätutkimusta ja dataa. Kuntoutujat toivotetaan tervetulleeksi mukaan kehitystyöhön. Myös Virtuaalikuntoutusverkosto-hankkeeseen voi liittyä kehittämään verkostoa, koulutuksia ja tekemään kokeiluita, todettiin hankkeen huhtikuisessa webinaarissa.

Verkostoyhteistyöllä vauhtia tekoälypohjaisten virtuaaliteknologioiden saavutettavuuteen kuntoutuksessa -hankkeen webinaarissa pohdittiin ja esiteltiin tekoälyn mahdollisuuksia kuntoutuksessa 28.4.2022. Webinaarissa oli osallistujia eri korkeakouluista ja yrityksistä.

Hankkeen projektipäällikkö Lea Saarni toivotti osallistujat tervetulleiksi ja esitteli hankkeen kolmea kärkeä: verkostoa, koulutuksia ja kokeiluita. Hankkeen ytimessä on monialaisen verkoston kokoaminen hankkeen teemoista. Osaksi verkostoa pääsee liittymään olemalla yhteydessä projektipäällikkö Leaan.

Mitä tekoäly on ja miten sitä voidaan soveltaa?

Webinaarin puheenjohtajana toimi Sanna Garam Metropoloa ammattikorkeakoulusta ja puheenvuoroissa käsiteltiin teemoja monialaisesti. Tom Thiel Metropolia Ammattikorkeakoulusta johdatti päivän aiheeseen esittelemällä lyhyesti, mitä tekoäly oikeastaan on eri sovellusalueineen ja käyttökohteineen. Thiel esitti, että suurin osa tekoälyn kokeiluista ei koskaan päädy tuotantoon, jonka vuoksi onkin tärkeää tehdä kokeiluita systemaattisesti ja kerätä dataa kehityksen varmistamiseksi.

Thielin jälkeen Tero Avellan Tampereen yliopistosta piti esityksen keskustelukäyttöliittymistä ja saavutettavasta tekoälystä. Tämä piti sisällään luonnollisen kielen prosessointiin liittyvää pohdintaa ja tietoa. Tärkeänä nostona Avellan piti erityisesti kommunikoinnin eri osa-alueiden merkitystä tekoälyn kehittämisessä, esimerkiksi visuaalinen viittomakommunikaatio voi olla mahdollisena sovelluskohteena.

Miten tietokonenäköä voi hyödyntää kuntoutuksessa?

Joonas Lehikoinen Metropolia ammattikorkeakoulusta esitteli tietokonenäön mahdollisuuksia ja sovellutuksia tekoälyn hyödyntämisessä esimerkiksi lisätyn todellisuuden ratkaisuina näön avulla. Tämän mahdollisuudet ovat laajat ja vielä hyvin kehittymisvaiheessa kuntoutuksen kentällä.  Lehikoisen esityksen jälkeen vuorossa oli Metropolia ammattikorkeakoulun innovaatioprojektin esittely, jossa opiskelijat pääsivät esittelemään ja saamaan palautetta oman projektinsa tuotoksista tekoälyn hyödyntämisessä kuntoutuksessa.

Marjo Jännes-Malm esitteli Fysiolinen käyttämää kuntoutusteknologiaa siitä näkökulmasta, miten oikeiden asiakkaiden kanssa tekoälyn hyödyntäminen käytännössä onnistuu. Neil Cronin Jyväskylän yliopistosta jatkoi esityksellä etätestauksesta ja sen mahdollisuuksista. Croninin mukaan kehitys tekoälyn saralla on menossa oikeaan suuntaan ja kovaa vauhtia. Tästä syystä onkin tärkeää olla tietoinen kentän tekemisistä ja hypätä ennakkoluulottomasti mukaan.

Miten kuntoutusasiakkaat pidetään keskiössä?

Seminaarin viimeisenä ohjelmanumerona webinaarin puheenjohtaja Sanna Garam ja Neuropisteen kuntoutuspäällikkö Arja Toivomäki keskustelivat tekoälyn sovellutuksista nimenomaan kuntoutujan näkökulmasta. Toivomäki esitti, että laajempaan sovellutukseen tarvitaan vielä paljon lisätutkimusta ja dataa, jonka saamiseksi on osallistettava kuntoutujia aktiivisiksi toimijoiksi. On tärkeää muistaa, että robotti tms. ei yksin kuntouta ketään, vaan kyse on aina suunnitelmallisesta yhteistyöstä ja jaetusta tahtotilasta.

Kaiken kaikkiaan webinaari oli hyvin onnistunut ja käyttäjänäkökulmaa vahvasti huomioiva. Keskustelua virisi useiden esitysten jälkeen ja kysymyksiin vastailulle jäi aikaa riittävästi. Tästä onkin hyvä jatkaa verkostoa lisää kasvattaen, tiivistäen ja kehittäen!

 

Teksti: Eeva Heikkilä
Kuva: Tara Winstead, Pexels