Porista puhtia hankkeen toteutuksiin

Nainen esittelee miehelle ja naiselle virtuaalilasien toimintaa.

Hankeväki vietti leppoisan keväisen päivän SAMKissa. He tutustuivat tiloihin ja laitteisiin sekä pohtivat työpajassa hankkeen loppukauden virtuaalikokeilujen toteuttamisia. Virtuaalihankkeesta huolimatta oli pitkästä aikaa mukavaa tavata kasvokkain sekä konkreettisesti kokeilla ja hypistellä hankkeeseen liittyviä teknologioita.

Aamu alkoi tutustumisella SAMKin yhteiskäyttölaboratorioon, jossa pääsimme testailemaan virtuaalikuntoutukseen soveltuvia laitteita ja sovelluksia. Mukava puheensorina täytti tilan, kun kokeilut virittivät asiantuntijat pohtimaan mahdollisuuksia ja käyttökohteita.

Positiivisia kokemuksia saatiin hauskoista sovelluksista, kuten pelistä, jossa Yeti-tablettia päin heiteltiin pehmeitä palloja. Yeti-tabletin toiminnanohjaukseen hyödynnettävät 360-videot ja ThinkLink-ohjelmalla tuotetut ohjeistukset herättivät kiinnostusta toki vakavasti ajatellen myös nepsy- tai muistikuntoutukseen. Erityisen kiinnostava laite oli NextMind, jolla EEG:tä hyödyntäen voidaan katseohjatusti tuottaa toimintoja tietokoneen näytöllä. Tämä herätti pohdintoja aivojen plastisuuden tehostamisesta tai piilevien neurologisten vammojen havaitsemisesta.

Aikaa kokeiluihin ja ideointiin tarvitaan

Yksinkertaiset asiat, kuten reaktiovalot tai helppo säädeltävyys nähdään hyvinä ja toimivina ratkaisuina monissa sovelluksissa. VR- ja AR-lasien yhdistäminen kuntoutustilanteeseen tai reaktionopeutta vaativien pelien yhdistäminen EEG-mittaukseen synnytti myös keskusteluja ja ideoita jatkokehittelyyn.

Kriittistä keskustelua aiheuttavat myös laitevalmistajien ”lupaamat” mahdollisuudet, sillä todellisuus voi ammattilaisen tai kuntoutujan näkökulmasta olla lopulta toinen. Tämän vuoksi tieto tavoitteesta ja tuotteen mahdollistamasta keinosta täytyy olla yhdenmukainen. Lopputulemana aamupäivästä voidaan sanoa, että aikaa erilaisiin kokeiluihin tarvitaan ja antoisat keskustelut vievät ideointia seuraaville tasoille.

Neljä naista juttelemassa.
Virtuaalikuntoutuksesta virisi vilkkaita keskusteluja osallistujien kesken. Kuva: Taina Jyräkoski

Kokeilimo tutustuttaa kodin asumisratkaisuihin

SAMKin sote-alan opiskelijat esittelivät hankkeen toimijoille kaikkien kodin, Kokeilimon. Siellä asiakkaat voivat saada tietoa kotona asumista edistävistä ratkaisuista, kuten apuvälineistä ja turvateknologiasta. Kokeilimossa on mahdollista tutustua yhteistyöyritysten tuotteisiin kodinomaisessa ympäristössä. Sen tavoitteena on tuoda tutummaksi muistia tukevia ja turvallista kotona asumista edistäviä innovaatioita, kuten hyvinvointi-, turva- ja apuvälineteknologian ratkaisuja.

Iltapäivään jäi vielä energiaa pohtia työpajatyyppisesti VR-kokeilujen toteuttamista hankekumppaneiden kanssa. Lupaprosessit teknologiaprototyyppien kokeiluissa ja yhteiskehittelyissä tuovat haasteita käytännön toimintaan ja prosessien aikatauluttamiseen. Työpajassa keskusteltiin paljon erilaisista toteutuksista ja kussakin tarvittavista lupakäytännöistä. Kaiken kaikkiaan hanketoimijoiden kesken pyrittiin tunnistamaan, mitä kokeiluja on jo päästy tekemään ja mitä hankekauden lopun aikana vielä tulisi toteuttaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ilahduttavasti kaikissa hankkeen koulutusorganisaatioissa on meneillään joitakin kokeiluja virtuaalitodellisuuden tai tekoälyn hyödyntämiseksi kuntoutuksessa. Mielenkiinnolla havaitsimme, että eri organisaatioissa toteutukset keskittyvät erityyppisiin mahdollisuuksiin. Työpajan aikana pohdimme keinoja toteuttaa tarkoituksenmukaisesti toimia, joita vielä ei ole toteutettu.

Tärkeinä kokeilujen toteutuksen kohteina loppuhankkeen aikana näimme edelleen omat koulutusorganisaatiomme ja yhteistyötahojen kuntoutusammattilaiset yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Tavoitteenamme on edelleen tietämyksen lisääminen ja palautteen saaminen. Lupaprosessien vuoksi kuntoutujien ottaminen mukaan kokeiluihin on haasteellista, mutta ammattilaisten välityksellä heiltäkin lienee mahdollisuus saada kehittelyjä edistäviä kommentteja.

Kevättä on jäljellä enää vähän, mutta kesän akkujen latautumisen jälkeen on vielä monta aktiivista kuukautta jäljellä tätä hanketta!

 

Teksti ja kuvat: Taina Jyräkoski, SAMK