Tampereen asemakaava ja sitä edeltänyt tieverkko vuoden 1781 suunnitelmassa.

Viabundus Suomi 1350-1650

Viabundus Suomi 1350–1650 -hanke kokoaa Suomen alueen myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan historiallisen paikkatiedon yhtenäiseksi tietokannaksi, luo niitä koskevan karttaliittymän ja tuo molemmat avoimena julkaisuna julkiseen käyttöön.

Hankkeen rahoittaja on 2022-24 Koneen Säätiö.

Hanke on osa eurooppalaista Viabundus-projektia: