Tampereen asemakaava ja sitä edeltäneet maantiet vuonna 1781. Sillan länsipuolella ollutta Tammerkosken kartanoa ja sen kohdalla maantien eteläpuolella sijainnutta kylän keskiaikaista tonttimaata ei ole merkitty karttaan.

Viabundus Suomi 1350-1650

Viabundus Suomi 1350–1650 -hanke kokoaa Suomen alueen myöhäiskeskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan historiallisen paikkatiedon yhtenäiseksi tietokannaksi, luo niitä koskevan karttaliittymän ja tuo molemmat avoimena julkaisuna julkiseen käyttöön.

Hankkeen rahoittaja on 2022-24 Koneen Säätiö.

Hanke on osa eurooppalaista Viabundus-projektia: