Auton ja tien museo Mobilia Viabundus Suomi 1350-1650 -hankkeen yhteistyökumppaniksi.

Viabundus Suomi 1350-1650 hanke, hankkeen taustalla oleva konsortio ja Auton ja tien museo Mobilia sopivat marraskuussa yhteistyökumppanuudesta, joka keskittyy maantieliikenteen varhaiseen historiaan Suomessa.

Kangasalla sijaitseva Auton ja tien museo Mobilia perustettiin useamman toimijan aloitteesta 1990-luvun alussa. Opetusministeriö nimesi sen valtakunnalliseksi liikenteen alan erikoismuseoksi  1997. Vuodesta 2020 Mobilia on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämänä valtakunnallisena liikenteen vastuumuseona. Mobiliaa ylläpitää Mobilia-säätiö, jossa on mukana 29 tieliikenteen alan taustayhteisöä. Mobilian historiasta löydät lisää tietoa museon kotisivuilta. Viabundus Suomi 1350-1650 -hankkeen konsortioon kuuluvan Postimuseon tavoin Mobilia on jäsen Trafiikki-museot yhdistyksessä, jonka tavoitteena on edistää liikenteen ja viestinnän kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa, toimialan ja osaamisen kehittymistä sekä kansainvälistymistä. Yhteistyökumppanina Mobilia ei kuitenkaan ole konsortion varsinainen jäsen.

Mobilian kokemus tieliikenteen alan museo- ja näyttelytoiminnasta sekä verkostot ovat tärkeä lisä Viabundus Suomi 1350-1650 -hankkeen kotimaiseen yhteistyöhön. Viabundus-kattoprojektin ja siihen yhteydessä olevien kansainvälisten museoiden ja museo-organisaatioiden kautta hankkeemme voi tarjota kotimaiselle tieliikenteen vastuumuseolle perinteisistä liikennemuseoista erottuvia kumppaneita ja kontakteja, jotka hyödyttävät molempia osapuolia.

Mobilia-säätiö vastaa ja hallinnoi myös merkittävää tieliikennehistoriallista arkistoa ja kirjastoa, joka koostuu sekä säätiön omistamasta kokoelmasta sekä Mobilian palvelusopimuksilla hoitamista esine-, arkisto-, kuva- ja kirjakokoelmista.

Mobilian nimeäminä vastuuhenkilöinä yhteistyökumppanuudessa toimivat kehittämispäällikkö Anni Antila sekä amanuenssi Mikko Pentti.

Hankkeemme odottaa innolla yhteistyötä Mobilian kanssa!