Heli Oksasen blogi lapsen syntymän tulovaikutuksen tutkimisesta

Heli Oksanen teki keväällä 2021 Pirstoutuvatko työurat? -hankkeen tutkimusaineistoon perustuvan tilastotieteen kandidaatintutkielman. Hän tutki, miten lapsen saamisen tulovaikutusta voi lähestyä kausaalitutkimuksella. Lue Helin tutkielma Treposta http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202105054497 ja menetelmiä pohtiva blogi täältä:

Helin blogi lapsen syntymän tulovaikutusta koskevasta tutkimusasetelmasta