YLE/STT: Naisten ansiokehitys laahaa yhä miesten jäljessä

Naisten ja miesten tulokuilu on yhä suuri. Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen mukaan tieteen ja teknologian tutkinnon suorittaneille miehille kertyi yhdentoista vuoden seurannassa jopa 90 000 euroa enemmän tuloja kuin vastaavia tutkintoja suorittaneille naisille.

https://yle.fi/uutiset/3-11752164

Pirstoutuvatko työurat? -hankkeessa tutkittiin tulokehitystä luonnontieteen, tekniikan, matematiikan ja metsäalan tutkintoja suorittaneilla naisilla ja miehillä, jotka olivat syntyneet vuosina 1960, 1965, 1970 tai 1975. Tuloksena oli, että sukupuolten välinen tulokuilu nousee yhtä ikävuotta kohti 7 000-10 000 euron suuruiseksi.

Vastaava tulokuilu havaittiin myös, kun tarkasteltiin teollisuusaloilla 30-vuotiaina työssä olleiden miesten ja naisten tulokehitystä 28-42-vuotiaina.

– Tärkeimpiä syitä eroon ovat naisten sijoittuminen ammattihierarkian matalampiin asemiin, heikompi eteneminen uralla, miehiä pitemmät perhevapaat ja alhaisempi työtuntien määrä, listaa tutkimushanketta johtanut yliopistonlehtori Satu Ojala Tampereen yliopistosta.

Ojala huomauttaa, että esimerkiksi ammatti- ja työtuntieroilla sekä perhevapailla voi kyllä selittää tuloeroja, mutta ei sitä, ovatko näin isot erot sukupuolten kesken oikeudenmukaisia.

– Erot ansiotuloissa kumuloituvat joka ikävuosi ja johtavat elämänkaaren varrella yhä suurempaan tulokuiluun vaikuttaen myös eläkkeisiin.