Pirstoutuvatko työurat? -hanke Aamulehdessä

Tampereen yliopistossa tehtiin suurtutkimus miesten ja naisten työurista kolmella teollisuudenalalla

Työurat eivät ole Suomessa keskimäärin heikentyneet eikä julkisuudessa usein esitetty käsitys työurien aiempaa suuremmasta epävakaudesta pidä paikkaansa, kirjoittaa Aamulehti 29.1.2021.

Sukupuolten tasa-arvosta sekä miesten ja naisten palkkaeroista on Suomessa puhuttu vuosikymmeniä, mutta tehtävää on vielä paljon.

Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa tehdystä suuresta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin työurien oletettua pirstoutumista ja ansioiden kehittymistä kolmella teollisuudenalalla: teknologia-, metsä- ja kemianteollisuudessa.

– Merkkejä myönteisestä tasa-arvokehityksestä näillä tai muilla aloilla ei juuri näkynyt. Erityisesti järkytti se, miten isoja erot ansioissa miesten ja naisten välillä olivat, sanoo tutkimusryhmää johtava, sosiaalipolitiikan ja työelämän tutkimuksen yliopistonlehtori Satu Ojala.

– Kun tarkastelimme tilannetta eri vuosina ja eri ikäryhmissä, sama tilanne tuli aina vastaan myös teollisuusaloilla.

– Tutkimillamme koulutusaloilla naisen ansiot olivat ikävuosikymmenessä 90 000 – 10 000 euroa miehen ansioita pienemmät. Tulokuilu ikävuotta kohden oli aina vähintään tuhansia euroja. Se on todella paljon, Ojala sanoo.