Kesän 2022 lasten ja nuorten aivokuvantamistutkimuksen ilmoittautuminen on avattu!

Tutkimusprojektin aineistonkeruu huipentuu kevään ja kesän 2022 aikana lasten ja nuorten aivokuvantamismittauksiin. Etsimme mukaan 9-, 12- ja 15-vuotiaita osallistujia. Lue lisätietoja artikkelista ja perehdy sen jälkeen ilmoittautumisohjeisiin!

Tunteet läpi elämän -projektiin on kuluneen 2,5 vuoden aikana osallistunut jo yli 350 lasta, nuorta ja aikuista. Tähän mennessä olemme toteuttaneet tunnekokemuksia kartoittavia verkkokyselyitä, aikuisten tunteiden aivokuvantamismittauksen sekä parhaillaan käynnissä olevan lasten ja nuorten tunteiden laboratoriomittauksen. Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!

Huhtikuussa 2022 aloitamme lasten ja nuorten aivokuvantamismittaukset Espoon Otaniemessä. Aivokuvantamismittauksissa kartoitamme eri tunteiden aivoperustan kehitystä lapsuudesta aikuisuuteen. Eri tunteiden aivoperustaa on tutkittu aiemmin lähinnä aikuisilla, joten käsityksemme tunteita käsittelevien aivoalueiden tyypillisestä kehityksestä on vielä suppea.

Valmisteluja lasten ja nuorten aivokuvantamistutkimusta varten on tehty vuoden 2021 alusta lähtien. Aivokuvantamismittauksen aikana osallistujat katselevat tunnepitoisia, ikätasoisia videoita, jotka olemme valinneet mittauksia varten vuosina 2021-2022 toteutetuissa lasten ja nuorten laboratoriomittauksissa. Laboratoriomittauksissa olemme mitanneet videoiden herättämiä tunteita ja automaattisia fysiologisia vasteita eli sykkeen vaihtelua sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista silmänliikemittausten avulla. Näiden mittausten perusteella olemme valinneet monipuolisesti erilaisia tunteita herättävän joukon videoita aivokuvantamismittauksia varten.

Videot ovat oiva välinen lasten ja nuorten tunnetutkimukseen. Niiden avulla voimme tutkia monenlaista tunteisiin liittyvää tiedonkäsittelyä. Lisäksi videot on aiemmissa lasten aivokuvantamismittauksissa toimittu erityisen hyväksi ärsykemateriaaliksi, sillä videoiden katselu on yleensä lapsille ja nuorille mieluisaa, mikä lisää aivokuvantamistutkimuksen mukavuutta ja vähentää liikkeestä johtuvaa signaalin laadun heikkenemistä. Olemme saaneet myös innostunutta palautetta videoiden katselusta laboratoriomittaukseen osallistuneilta lapsilta ja nuorilta, joten odotamme, että mahdollisuus osallistua aivokuvantamiseen on myös osallistujistamme mielenkiintoinen ja mukava kokemus.

Aivokuvantamismittaukset toteutetaan Espoon Otaniemessä Aalto-yliopiston Advanced Magnetic Imaging (AMI) -keskuksessa. AMI-keskuksen henkilökunnalla on pitkä kokemus aivokuvantamismittausten toteutuksesta niin lapsilla kuin aikuisillakin. AMI-keskuksen vakituisen henkilökunnan lisäksi mittauksissa on mukana aina myös vähintään kaksi koulutettua tutkimusryhmämme jäsentä. Tutkimusryhmän kaikilla jäsenillä on jo runsaasti kokemusta lasten tutkimuskäynneistä. Innokkaassa tutkimusryhmässämme ovat mukana vastuullisen tutkijan, Heini Saarimäen, lisäksi väitöskirjatutkija Kseniia Konopkina sekä viisi tutkimusharjoittelua suorittavaa psykologian opiskelijaa, joista kaikki on koulutettu aivokuvantamismittausten toteuttamiseen. Yksi tutkimusryhmän jäsenistä on lapsen mukana koko mittauksen ajan ja vastaa siitä, että tutkimukseen osallistuminen on koko sen keston ajan miellyttävää.

Aivokuvantamismittausten aikataulutus on alkanut, joten tutkimukseen voi ilmoittautua mukaan jo nyt. Etsimme tutkimukseen 9-, 12- ja 15-vuotiaita, äidinkieleltään suomenkilisiä, oikeakätisiä lapsia ja nuoria. Tutkimuskäynnit aloitetaan huhtikuun lopusta alkaen. Saat lisätietoja ajanvarauksesta ilmoittautumisen jälkeen. Ilmoittautumisesta ja tutkimuksesta löydät lisää tietoa ”Osallistu tutkimukseen” -välilehdeltä. Tervetuloa mukaan!