Julkaisut

2024

Village gossip or voice of the people? The culture of letters to the press in the grasp of transnational ideologies in mid-1800s Finland. In Jukka Kortti & Heidi Kurvinen (Eds.): Mediated Ideologies: Nordic Views on the History of the Press and Media Cultures. Vernon Press

Kokko, Heikki

2023

The Construction of Early Social Citizenship: The Lived Institution of Poor Relief in Mid-Nineteenth-Century Finland. In: Annola, J., Lindberg, H., Markkola, P. (eds) Lived Institutions as History of Experience. Palgrave Studies in the History of Experience. Palgrave Macmillan, Cham.

Kokko, Heikki

2022

Kotomaamme katveinen kuva - Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuurin marginalisoituminen. Teoksessa Hämäläinen Niina & Tarkke Lotte (toim.) Kaanon ja marginaali - Kulttuuriperinnön vaiennetut äänet. Kalevalaseuran vuosikirja 101. SKS, Helsinki

Kokko, Heikki

2021

Temporalization of Experiencing: First-Hand Experience of the Nation in Mid-Nineteenth Century Finland. In Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800-2000. Kivimäki, V., Suodenjoki, S. & Vahtikari, T. (eds.). Cham: Palgrave Macmillan, p. 109-133 (Palgrave Studies in the History of Experience).

Kokko, Heikki

Lehdistön kansalliset juuret vai ylirajainen yhteiskunnallinen konteksti? Historiallinen Aikakauskirja. 1/2021 s. 118-119.

Kokko, Heikki

2019

Suomenkielisen julkisuuden nousu 1850-luvulla ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Historiallinen Aikakauskirja, 1/2019, 5–21.

Kokko, Heikki

Kosminen kokemus: Hengellisen ja maallisen dualismi 1800-luvun puolivälin suomenkielisessä kansanomaisessa ajattelussa, Teoksessa Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen (toim.): Eletty historia: Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino, 2019.

Kokko, Heikki

2017