Esitykset & Opetus

Konferenssiesitelmät, esitykset & luennot

2024

Kokko, Heikki: History of Knowledge Through Experiences. University of Lundm: LUCK Lund Centre for the History of Knowledge, Lund 11.4.2024.

Kokko, Heikki: ”Kirje veikoille ja siskoille” – Modernin paikallisuuden kokemuksen rakentuminen lehdistön paikalliskirjekulttuurissa. Kansalliskirjaston Sanomalehtisymposiumi, Helsinki 6.3.2024.

Kokko, Heikki: Lehdistön paikalliskirjeet ja Tampere: Translocalis-tietokanta sukututkimuksen tukena. Tampereen seudun sukututkimusseuran sukutukimuspäivä Sampolassa, Tampere 27.1.2024

2023

Kokko, Heikki: Translocalis – Lukijakirjeet kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena kulttuuriperintönä. SOC Tiedekahvila, Tampereen yliopisto 22.2.2023.

Kokko, Heikki: Translocalis – Lukijakirjeet kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena kulttuuriperintönä. Translocalis-tietokannan julkistamistilaisuus. Kansalliskirjasto, Helsinki 9.2.2023.

2022

Kokko, Heikki: Kotomaamme katveinen kuva: Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuurin marginalisoituminen. Kalevalaseuran Kekriseminaari, Helsinki 1.11.2022.

Kokko, Heikki: Vaivaishoitoasetus 1852: kansalaisuus ja yhteiskuntakokemus. Kuudennet valtakunnalliset Historiantutkimuksen päivät, Tampere 20.10.2022.

Kokko, Heikki: Marginaalista mahdolliseksi digitaalisuuden avulla. Sanomalehtien 1800-luvun paikalliskirjekulttuuri ja sitä kartoittava Translocalis-tietokanta. Kansalliskirjaston Sanomalehtisymposiumi, Helsinki 30.8.2022.

Kokko, Heikki & Harjula, Minna: Analysis of shared experiences in the social world: A new approach to cultural history. 14th Annual Conference of the International Society for Cultural History: Cultures of Belief and Unbelief, Verona 5.8.2022.

Kokko, Heikki: Lehdistön paikallislukijakirjekulttuurin kokemuksia tallentava Translocalis-tietokanta. Kokemuksen ääriin – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 13. vuosikonferenssi, Tampere 9.6.2022

Kokko, Heikki: Kotomaamme koko kuva? Lehdistön lukijakirjekulttuuri 1800-luvun puolivälissä. Postimuseon senioriperjantai 9.5.2022. Tampere.

Kokko, Heikki & Pääkkönen, Tuula: Translocalis Project: Making of the new digital cultural heritage from the forgotten 19th century historical material. DHNB 2022 – The 6th Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries Conference, Uppsala, Sweden. 18.3.2022

2021

Kokko, Heikki: Media and the Shared Experience of Society in Finland During the Famine of 1866-1868. Nordmedia: Crisis and Resilience: Nordic Media Research on the Frontline, Reykjavik, Iceland 20.8.2021

Kokko, Heikki: The role of media in the society – The ideological attitudes towards the culture of readers’ letters to newspapers in the mid-1800s Finland​. Ideologies in Nordic Media History: workshop 18–19.5.2020, 19.5.2021.

Kokko, Heikki: Experience of Translocality – Culture of Readers’ Letters to Newspapers in the Mid-1800s European Social Science History Conference (ESSCH), 26.3.2021.

Kokko, Heikki: Translocalis – Database of readers’ letters published in the 19th century Finnish-language press. What’s Past is Prologue: Newseye International Conference 17.3.2021.

2020

Kokko, Heikki: Miksi median synnyn yhteiskunnallinen merkitys jäi Suomessa historiantutkimuksen katveeseen? 1800-luvun tutkimuksen päivät 2020: Eksymisiä, epäonnistumisia ja umpikujia, Helsinki 30.1.2020.

2019

Kokko, Heikki: Kansakunta ja translokaali samanaikaisuuden kokemus 1800-luvun puolivälissä. Historiantutkimuksen päivät 2019, Oulu 24.10. 2019.

Kokko, Heikki: Vuorovaikutteisen median synty – Suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuri 1800-luvun puolivälissä. Kiinnostaako mediahistoria? Nordic Media History Network ry. yhteistyössä Päivälehden museon järjestämä luentosarja, Helsinki 11.9.2019.

Kokko, Heikki: Translocal experience of belonging: The culture of readers’ letters in Finland in the middle of the 19th century. Global Cultural History – 12th Annual Conference of the International Society for Cultural History (ISSCH), Tallinn 29.6.2019.

Kokko, Heikki: Lehdistössä julkaistuja paikalliskirjeitä kokoava Translocalis-tietokanta. Kansalliskirjaston sanomalehtisymposiumi, Helsinki 16.5.2019.

Kokko, Heikki: Yli paikallisen ja kasvokkaisen – Lehdistön lukijakirjeet yhteiskunnallisena ilmiönä 1800-luvun puolivälissä. Monen tieteen paikka: tutkimus, metodit ja SKS : Juhlakollokvio SKS:n tutkimusosaston 10-vuotisen toiminnan kunniaksi. 14.4.2019

Kokko, Heikki: Database of Local Letters to Newspapers – Digital History Project. DHN 2019 Conference 4th Digital Humanities in the Nordic Countries, Copenhagen 7.3.2019.

Kokko, Heikki: Lehdistön paikalliskirjeet ja moderni yhteiskuntakokemus Suomessa 1800-luvun puolivälissä. Tieto liikkeessä: Tiedon ja taitojen kierto pitkällä 1800-luvulla. Knowledge on the move: The circulation of knowledge and skills in the long 19th century, Oulu 24.1.2019.

2018

Kokko, Heikki: Digital Database of Local Letters to Newspapers. Digital History in Finland III Symposium, Turku 30.11.2018.

Kokko, Heikki: Digital Conceptual History and the Experience of Modern Belonging InterDisciplinarity: Conceptual Explorations. 21st International Conference on the History of Concepts. University of Málaga, 25.9.2018.

Kokko, Heikki: Experience of Modern Belonging in Finland in the mid-1800s: a Digital Approach. The Finnish Academy Centre of Excellence History of Experiences (HEX) Kick-off seminar, Tampere 13.4.2018.

Kokko, Heikki: Local Letters to Newspapers – Digital History Project. DHN – Digital Humanities in the Nordic Countries 3rd Conference 7-9 March 2018, Helsinki 9.3.2018.

Kokko, Heikki: Digital Humanism and Conceptual History from Below. Digital History Workshop on Digital History Research Method Workshop Tour in January 29th – February 9th. Tampere 7.2.2018.

2017

Kokko, Heikki: Eletty ja käsitteellistetty yhteiskunta 1850–1870-luvuilla. Historiantutkimuksen päivät 19.-21.10.2017, Turku 20.10.2017.

Kokko, Heikki: Lived conceptualizations of society – 1850s-1870s. 29th Congress of Nordic Historians, 15-18 August 2017, Aalborg University, Denmark 16.8.2017.

Kokko, Heikki: Belief in society: Conceptualized experiences in Finland 1850s-1870s. State, Society, Culture & Citizen Cross-disciplinary Perspectives on Welfare State Development 9th International Nordwel Summer School Villa Lante (Rome) 12-16 June 2017, 14.6.2017.

Opetus

Mukana kursseilla:

HIS.HIA.802 Kokko Heikki & Suodenjoki Sami: Digitaalinen historia: lähestymistavat ja menetelmät 1800- ja 1900-lukujen tutkimuksessa 7.3.2022–23.5.2022

HISA03f Kokko Heikki & Suodenjoki Sami:Digitaalinen historia: lähestymistavat ja menetelmät 1800- ja 1900-lukujen tutkimuksessa. Tampereen yliopisto 8.3.2021–11.5.2021

HISA09c Kokko Heikki & Suodenjoki Sami:Digitaalinen historia 1800–1900-luvuilla: lähestymistavat ja menetelmät. Tampereen yliopisto 23.10.2019–4.12.2019

HISA1B Kokko Heikki & Suodenjoki Sami: Digitaalinen historia. Tampereen yliopisto  7.1.2019–25.2.2019.

Yksittäiset luennot:

Heikki Kokko: Modernin yhteiskunnallisen tiedon kierron synty Suomessa 1800-luvun puolivälissä. Johdatus yhteiskuntahistoriaan luentosarja 10.1.2022 – 27.2.2022, Tampereen yliopisto 24.1.2022.

Heikki Kokko: Modernin yhteiskunnallisen tiedon kierron synty Suomessa 1800-luvun puolivälissä. Johdatus yhteiskuntahistoriaan luentosarja 11.1.2021 – 22.2.2021, Tampereen yliopisto 1.2.2021.