Esittely

"Ja mieliisti otti aina toimitus vastaan hänen lähetyskappaleitansa, joiden sisältö oli ytimellistä vallan, esitystapa nasevaa ja selvää, useinpa nerokastakin. Ja tämänkaltaisista harrastelemisista laajeni hänen katselmansa elosta ja maailmasta". (Aleksis Kivi, Seitsemän veljestä 1870)

TransLocalis: paikallisesta yhteiskunnallista ja yhteiskunnallisesta paikallista

Sana Trans viittaa jonkin yli, läpi tai halki menevään. Localis puolestaan viittaa tilalliseen tai johonkin paikkaan liittyvään. Yhdessä Translocalis ilmaisee ylipaikallisuutta, jota 1800-luvun puolivälin suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuri edusti. Siinä paikallisista kokemuksista tuli julkisuuden kautta ylipaikallisia ja yhteiskunnallisia. Sama päti toisinpäin: lehdistön kautta yhteiskunnalliset asiat tulivat osaksi paikallista kokemista.

Tavoite ja tehtävät

Translocalis-hanke: Lukijakirjeet kansalaisyhteiskunnan äänenä ja uutena kulttuuriperintönä on digitaalinen historiaprojekti, jossa tutkitaan tätä suomenkielisessä lehdistössä 1800-luvulla esiintynyttä lukijakirjekulttuuria ja rakennetaan siitä kaikille avoin tietokanta.

Hankkeessa kootaan yhteen, tutkitaan ja tuodaan suuren yleisön ulottuville aikaisemmin hyödyntämätön lehdistön paikallislukijakirjeaineisto. Tämä 1800-luvun aineistokokonaisuus on varhaisin laaja suomenkielisten ihmisten omakätisesti kirjoittama moniääninen lähdeaineistokokonaisuus.

Translocalis-tietokanta julkaistaan vuonna 2023 osana Kansalliskirjaston digitaalisia aineistoja.

Vaikuttavuus

Yhdistetyn tiede- ja kulttuurihankkeen tavoitteena on piirtää uusi kuva suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan rakentumisesta ja määrittää sitä kautta uudelleen suomalaista itseymmärrystä nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen tuloksena syntyvä uusi digitaalinen kulttuuriperintöaineisto avaa historian tutkijoille ja harrastajille uuden näkymän suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisyhteiskunnan historiaan sekä tuo uudenlaista aineistoa kulttuuri- media, paikallis- ja sukuhistorian kenttään. Hankkeen tutkimustyö tuottaa uuden tulkinnan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan synnystä.

1800-luvun suomenkielisen lehdistön paikalliskirjekulttuuri teki suomenkielisestä lehdistöstä varhaisen vuorovaikutteisen median, jolla on yhtymäkohtia nykyiseen tietoverkkojen ja sosiaalisen median kehitykseen liittyvään murroskauteen, joka muuttaa maailmaa. Hankkeen tuloksena syntyykin myös historiallista ymmärrystä nykyistä digitaalisen kommunikaation aikaa kohtaan.

Palkinnot

Translocalis on Kansalliskirjaston vuoden asiakas 2019

Kansalliskirjasto haluaa palkita Translocalis-tietokannan tuottajat aktiivisina aineiston käyttäjinä, aineiston uudelleen kehittäjinä sekä tärkeän ja kiinnostavan tutkimuksen tuottajina Vuoden asiakas -palkinnolla. Vuoden asiakas -palkinnolla Kansalliskirjasto haluaa nostaa esiin merkittävää työtä, jota tekevät kirjaston aineistoja ja palveluita hyödyntävät asiakkaat.

https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/kansalliskirjaston-vuoden-asiakas-2019

Rahoittajat

Translocalis on Alfred Kordelinin säätiön rahoittama Suuri kulttuurihanke 2021-2023.

Yhteistyökumppanit

Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikkö HEX

Kansalliskirjaston Digitaaliset aineistot

Time Machine: Invigorating European History with the Big Data of the Past

Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa” (CoCo)