Kysely: Puolet Pirkanmaan yrityksistä kokee tulevaisuustiedon hyödyntämisen päätöksenteossa vajavaiseksi

TJANSSI-hanke selvitti alkuvuodesta 2022 miten pirkanmaalaiset yritykset hyödyntävät tulevaisuustietoa organisaationsa päätöksenteossa ja liiketoimintansa kehittämisessä.

Kyselyn mukaan jopa puolet vastaajista näkee tulevaisuustiedon hyödyntämisen päätöksenteossa jäävän puutteelliseksi. Vastaavasti yli puolet, noin 55 prosenttia, kokee yrityksensä ennakointiosaamisen keskinkertaiseksi tai huonoksi suhteessa tunnistettuihin ennakointitarpeisiin. Tulosten perusteella tulevaisuustyön potentiaalista jää siis yrityksissä tällä hetkellä paljon hyödyntämättä, toteaa Business Tampereen ekosysteemikehityksen analyytikko Johanna Kirjavainen. Kyselyyn vastasi yhteensä 72 yritysten edustajaa eri toimialoilta.

”Systemaattista strategista ennakointia harjoittavat yritykset kasvavat tutkimuksen mukaan jopa 200 prosenttia kilpailijoitaan nopeammin ja ovat noin 33 prosenttia kannattavampia. Ennakointi mahdollistaa paitsi riskien havaitsemisen ja niihin varautumisen, myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen sekä paremman ymmärryksen asiakastarpeista,” sanoo Kirjavainen.

Eniten tulevaisuustietoa käytetään vastaajayrityksissä strategiseen suunnitteluun.  Vastauksissa korostuivat myös henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä riskienhallinta. Alle puolet vastaajista pyrkii ennakoimalla tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai arvioimaan tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan panostuksia. Asiakaslähtöisyyden parantaminen oli tavoitteena vain hieman yli puolella vastaajista. ”Nämä ovat niitä osa-alueita, joissa ennakoinnin paremmalla hyödyntämisellä olisi saavutettavissa selkeitä ja konkreettisia etuja yritysten liiketoimintaan”, Kirjavainen sanoo.

Kyselyn perusteella tulevaisuustyö on yrityksissä jätetty pääasiassa ylimmän johdon ja hallituksen harteille. ”Asiakkaat tai alihankkijat osallistuvat prosessiin vain harvoin, vaikka yhteistyö toisi suuria etuja kaikille osallisille. Ylipäätään olisi yritysten etu, ettei ennakointityötä tehtäisi ainoastaan oman yrityksen sisällä pienellä porukalla. Myös tähän pyritään TJANSSI-hankkeessa tarjoamaan tukea,” kertoo Kirjavainen.

Yritysten ennakointityön tilaa kartoittava kysely toteutettiin maaliskuussa 2022 osana Business Tampereen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Pirkanmaan liiton yhteistä TJANSSI-hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pirkanmaalaisten yritysten tulevaisuustyötä ja tukea tätä kautta innovatiivisuutta, riskienhallintaa sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista. Toimintaa pilotoidaan tänä vuonna valmistavan teollisuuden yritysten sekä matkailualan parissa.

Jos kiinnostuit aiheesta ja haluaisit mukaan, ota yhteyttä: Johanna Kirjavainen, johanna.kirjavainen@businesstampere.com, 0503001373 tai Mari Helenius, mari.helenius@tuni.fi, 0406462621