Poikkeusaika vaikutti TAITO-ohjelman hankesuunnitelmiin ja vaikeutti taidoiltaan heikoimpien tavoittamista

TAIKOJA II -hanke toteutti selvityksen poikkeusajan vaikutuksista TAITO-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden toimintaan syyskuussa 2020. Selvitys toteutettiin verkkolomakekyselynä, johon vastasi 15 henkilöä 12 eri hankkeesta. Lue tästä selvityksen tulokset.

Tiivistelmä tuloksista

Selvityksemme mukaan poikkeusaika (COVID-19 pandemia) on vaikuttanut paljon tai jonkin verran useimpien hankkeiden toteuttamiseen. Merkittävin vaikutus on ollut lähitapaamisten, koulutusten ja valmennusten peruuntuminen tai toiseen ajankohtaan siirtäminen. Useimmat tilaisuudet, tapaamiset ja koulutukset on jouduttu siirtämään verkkoon.

Poikkeusaika on vaikuttanut merkittävimmin hankkeisiin, joiden kohderyhmien tavoittaminen on vaikeutunut. Tavoittamisen vaikeutumiseen johtaneita syitä ovat olleet heikot digitaaliset valmiudet, pandemian aiheuttamat erityisjärjestelyt tai lomautukset työpaikoilla sekä yhdistysten toimitilojen sulkeminen. Näitä kohderyhmiä ovat esimerkiksi työttömät, maahanmuuttajat ja hoitoalan työntekijät, joiden osallistuminen koulutuksiin on vaikeutunut. Näissä kohderyhmissä perustaitojen hallinta on yleensä heikkoa, ja heille lähituen tarve on erityisen tärkeä.

Korona-aika nosti esiin tärkeyden kehittää ja monipuolistaa perustaitojen osaamista”

Muuttuneessa tilanteessa hankkeet ovat joutuneet siirtämään uutta mallia testaavia pilottivaiheitaan, muuttaneet tapahtumia webinaareiksi ja koulutuksia virtuaalisiksi. Uusina toimintatapoina mainittiin hankkeen mallia käsittelevä kesäwebinaarisarja, hankeverkoston virtuaalinen kahvitilaisuus, etäkoulutus ja virtuaalinen työpaja.

Suurin osa hanketoimijoista on kokenut poikkeusajan lisänneen perustaitoihin liittyvää eriarvoisuutta, mutta samalla nopeuttaneen niiden kehittämistä. Poikkeusaika on ajanut meidät digitaalisiin oppimis -ja kokoontumistiloihin ilman vaihtoehtoja: ”Kynnys verkko-osallistumiseen on madaltunut, mutta ne, jotka eivät ole sähköisesti tavoitettavissa, ovat jääneet monessa kohtaa tavoittamatta.” Työelämän ja koulutuksen piirissä olevat ovat saaneet tuettuja mahdollisuuksia digiloikkaan, mutta ne, jotka ovat tällaisten mahdollisuuksien ulkopuolella, ovat eriarvoistuneet entisestään.”

Hanketoimijan mukaan ”korona-aika ei ole niinkään nopeuttanut perustaitojen kehittämistä, vaan nostanut esiin tärkeyden kehittää ja monipuolistaa perustaitojen osaamista. Heikot perustaidot omaavat henkilöt ovat joutuneet aiempaa selkeämpään vaaraan syrjäytyä yhteiskunnasta tai syrjäytyneet korona-aikana.”