Oppaat

Opinto- ja uraohjausopas ohjaajille
Opas työllisyyspalveluissa toimiville ohjaajille, omavalmentajille, kotoutumiskoulutusten toteuttajille,
maahanmuuttaneiden ohjaustyöhön osallistuville, oppilaitoksissa opinto- ja uraohjausta tekeville.
(Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain)

Maahanmuuttaneen kielituettu työharjoittelu hoiva- ja hoitoalalla
Opas oppilaitoksille.

(Julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.)

Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle
Opas sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneen tai alalla
työskentelevän maahanmuuttaneen kielitietoiseen
uraohjaukseen.

Vertaismentorointiopas maahanmuuttaneiden työelämään integroitumiseen
Vertaismentorointiopas_ sopimus

Mentorointiopas (valmentavan mentoroinnin malli)
Tämä opas sisältää valmentavan mentoroinnin mallin esittelyn ja sen käyttöohjeen.
Oppaan taustalla on Vikkelästi töihin -hankkeen (ESR) tavoitteet löytää keinoja Suomeen maahanmuuttaneiden työelämään integroitumisen edistämiseksi sosiaali- ja terveysalalla.
Mentorointisopimus
Mentorointipäiväkirja

(Julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.)