Oppaat

Opinto- ja uraohjausopas ohjaajille
Opas työllisyyspalveluissa toimiville ohjaajille, omavalmentajille, kotoutumiskoulutusten toteuttajille,
maahanmuuttaneiden ohjaustyöhön osallistuville, oppilaitoksissa opinto- ja uraohjausta tekeville.
(Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain)

Maahanmuuttaneen kielituettu työharjoittelu hoiva- ja hoitoalalla
Opas oppilaitoksille.

(Julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.)

Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle
Opas sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneen tai alalla
työskentelevän maahanmuuttaneen kielitietoiseen
uraohjaukseen.

Vertaismentorointiopas maahanmuuttaneiden työelämään integroitumiseen
Vertaismentorointisopimus

Mentorointiopas (valmentavan mentoroinnin malli)
Tämä opas sisältää valmentavan mentoroinnin mallin esittelyn ja sen käyttöohjeen.
Oppaan taustalla on Vikkelästi töihin -hankkeen (ESR) tavoitteet löytää keinoja Suomeen maahanmuuttaneiden työelämään integroitumisen edistämiseksi sosiaali- ja terveysalalla.
Mentorointisopimus
Mentorointipäiväkirja

(Julkaisut eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.)