Sujuvasti soteen -valmennuksen kuvaus

Valmennus on päättynyt.

Tarjosimme Pirkanmaan alueella asuville maahanmuuttajille mahdollisuuden tutustua sosiaali-ja terveysalaan ja suorittaa sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja. Sujuvasti Soteen -valmennuksen aikana osallistujat pääsivät opiskelemaan hoitotyötä, harjoittelemaan taitojaan työharjoittelussa ja vahvistamaan suomen kielen osaamistaan. Osallistujat saivat myös valmennusta suomalaiseen työkulttuuriin sekä ura-ja opinto-ohjausta.

Valmennus toteutettiin seuraavalla sisällöllä

  • Lähi-ja etäopetuksena toteutettava koulutus, joka valmentaa osallistujia sosiaali-ja terveydenhuollon työelämään, työtehtäviin, työkulttuuriin ja alan opintoihin.
  • Valmennus tukee sosiaali-ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopintoihin valintakokeisiin valmistautumista sekä siirtymää erilaisten polkuopintojen äärelle.
  • Valmennuksen avulla voidaan myös vahvistaa aikaisempaa sosiaali-ja terveysalan osaamista ja suomen kielen taitoa sekä ulkomailla suoritetun tutkinnon hyväksymisprosessia Valviran kanssa.
  • Valmennus alkaa orientoivilla opinnoilla, joiden sisältöjä ovat kirjoitusviestintä, sosiaali-ja terveydenhuollon suomen kielisen sanaston ja suomen kielen hallinnan vahvistaminen,ammatillinen toiminta ja uraohjaus. Valmennuksen sisältö vastaa TAMKin sairaanhoitajakoulutuksen alkuvaiheen opintoja.
  • Valmennuksen jälkeen osallistuja osaa sairaan ihmisen hoitamisen lähtökohdat. Hän osaa noudattaa omassa toiminnassaan terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ja hoitotyön eettisiä ohjeita. Hän osaa tarkkailla ihmisen peruselintoimintoja ja tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita ja osaa käyttää turvallisesti tilanteeseen sopivia hoitotyön auttamismenetelmiä.
  • Valmennus sisältää kaksi ohjattua työharjoittelua.
  • Valmennus vastaa noin 30 opintopisteen laajuisia opintoja.
    Katso tästä tarkemmin valmennuksen sisältö opintopisteittäin (linkki pdf-tiedostooon). 

Valmennuksen kesto ja sisällöt suunnitellaan yhdessä valmennukseen hyväksytyn hakijan kanssa. Hakuvaiheessa hakijaa autetaan olemaan yhteydessä omaan TE-virkailijaan/OMA-valmentajaan, jonka kanssa hakija voi keskustella työttömyysetuudella tuetun opiskelunmahdollisuuksista. Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta: Ammatinvalinta ja koulutus -TE-Palvelut (linkki TE-palvelut -sivustolle) ja Kotoutujan omaehtoinen opiskelu -Suomi.fi (linkki suomi.fi -sivustolle)

Hakuajat ja hakulomake (linkki takaisin ’Hae mukaan valmennukseen – sivulle’)

Katso tästä linkistä sidosryhmille tarkoitettu valmennusesite (pdf-tiedosto)

Sairaanhoitajaksi Suomeen koulutus alkaa vuonna 2023