Hankkeen esittely

Tausta

VIKKELÄSTI TÖIHIN -hanke vastaa omalta osaltaan koronapandemian ja sen aiheuttaman talouskriisin edellyttämiin elvytystoimiin Pirkanmaalla edistämällä maahanmuuttajien osallisuutta ja osallistumista työelämään.

Tavoitteet

  • Vastaa koronapandemian ja sen aiheuttaman talouskriisin edellyttämiin selviytymistöihin
  • Tunnistetaan maahanmuuttajien yksilöllisiä tarpeita, toteutetaan heille suunnattavaa yksilöllistä valmennusta
  • Tuetaan työnantajia maahanmuuttajien rerkytoinnissa ja tukemisessa
  • Vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan

Vaikuttavuus

Hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. 

Rahoittaja

Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2014-2020. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2021-31.12.2023.

Hanketta toteuttavat Tampereen ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) sekä osatoteuttajina SASKY koulutuskuntayhtymä ja Spring House Oy.