10.05.2022 Etelä-Pohjanmaan Yrityssprintti 2022: Valmistava teollisuus

Miten valmistavan teollisuuden yrityksen pitäisi valmistautua muuttuvaan maailmaan?

Yrityssprintti on vuonna 2022 koko Etelä-Pohjanmaan merkittävin valmennustilaisuuksien sarja yrityksille. Tämä tilaisuutemme on kohdennettu alueella toimiville valmistavan teollisuuden mikro- ja pk-yrityksille. Osallistujat pääsevät arvioimaan yhdessä yritysjohtamisen ammattilaisten kanssa yrityksensä nykykuntoa ja kehittämistarpeita, joilla kilpailukyky säilytetään myös lähitulevaisuudessa ja saavat käytännön työkaluja muutoksen johtamiseen. Samalla otetaan selvää siitä, miten valmistavan teollisuuden yrityksen pitäisi varautua teknologiseen kehitykseen sekä muihin keskeisiin liiketoimintaa mullistaviin muutostekijöihin.

Aika ja paikka: 10.5.2022, klo 13-16.45, Punaisen Tuvan Viinitila, Alajärvi/etäosallistuminen. Tilaisuus toteutetaan kokonan etänä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Järjestäjät: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto

Tapahtuma on osa seuraavien hankkeiden toteusta: Tulevaisuusorientoitunut strategiatyö Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä (STRATU), jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto sekä Pienten yritysten ketterät stategiat, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Katso myös Yritys-sprintin muut tilaisuudet keväällä 2022 [Tapahtumasivulle]