Materiaalit

Organisaatiot voivat käyttää materiaaleja kehittäessään turvallisuuskulttuuria. Materiaaleja voi ladata ja niitä saa käyttää maksutta, mutta Turvallisuuskulttuurin kehittäminen elintarviketeollisuudessa -hanke tai sen julkaisu on mainittava lähteenä, kun materiaalia käytetään.

Turvallisuuskulttuurin kypsyysanalyysi -kysely auttaa organisaatiota saamaan kokonaiskäsityksen turvallisuuskulttuuristaan eri osa alueilla. Kysely auttaa tunnistamaan turvallisuuskulttuurin kehitystarpeita ja kehittämään turvallisuutta ennakoivasti.

Turvallisuuskulttuurin kypsyysanalyysi kysely suomeksi

Maturity Analysis of Safety Culture survey in English