Kuvituskuva elintarviketehtaalta

Turvallisuus-kulttuurin kehittäminen elintarvike-teollisuudessa

Turvallisuuskulttuuria kehitetään yhdessä elintarvikealan yritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa (kuva: Saarioinen).

Safe Food Industry - Turvallisuuskulttuurin kehittäminen elintarviketeollisuudessa

Tutkimuksessa arvioidaan ja kehitetään turvallisuuskulttuuria viiden elintarviketeollisuudessa toimivan yrityskohteen kanssa huomioiden toimialan erityispiirteet. Hankkeessa tuotetaan tietoa alan työtapaturmien syytekijöistä ja ehkäisykeinoista. Yrityskohtaisilla kyselyillä ja haastatteluilla sekä kansallisista tilastoista kerättävän aineiston pohjalta tuotetaan alalle soveltuva turvallisuuskulttuurin kypsyysmalli, joka tarjoaa eri kypsyystasoille linkittyviä toimintatapoja työpaikkojen työturvallisuustyön tueksi. Hankkeen aikataulu on 1.9.2022-28.2.2025.

Hanke-esittely

Tutkimuksen tietosuojailmoitus

Privacy notice

Rahoittajat ja yhteistyötahot

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, osallistuvat yritykset ja Tampereen yliopisto. Muina yhteistyötahoina toimivat Työturvallisuuskeskus (elintarviketeollisuuden työalatoimikunta), Tampereen ammattiopisto Tredu (elintarvikeala), Fennia, Aluehallintovirasto, työsuojelu.