RATKI-hankkeen oppeja RIL:n tietoiskussa 5.10

Rakentamisen kiertotalouden verkostoja ja RATKI-hankkeessa kertyneitä oppeja ja oivalluksia esitetään RIL:n tietoiskussa.

RIL:n teemaryhmät järjestävät tietoiskuja ajankohtaista aiheista. Kiertotalous-teemaryhmän tietoiskun aiheena on torstaina  5.10 klo 8-9 rakentamisen kiertotalousverkostot. Puheenvuoroissa paneudutaan RATKI-hankkeen piloteissa ja työpajoissa kertyneihin hyviin käytäntöihin, oppeihin ja oivalluksiin sekä pohditaan yleisesti rakentamisen verkostojen merkitystä rakentamisen kiertotaloussiirtymän edistämisessä.

Webinaarissa esiintyvät projektipäällikkö Pirjo Kuula ja yliopisto-opettaja Minna Leppänen.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja RIL:n sivuita: RILin Kiertotalous-teemaryhmän tietoisku: Rakentamisen verkostot kiertotalouden edistäjinä

Esityskalvot  20231005