Mikä RATKI-hanke?

Tiiliseinä
(C) Jonne Renvall, Tampereen yliopisto / Tampere University

Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI)

Tausta

Rakennusjätteiden hyödyntämisessä on haasteita ja mahdollisuuksia. Infra- ja talonrakentaminen tuottavat Pirkanmaalla suurimpia määriä hyödyntämiskelpoisia materiaaleja, joiden kestävässä ja tehokkaassa kiertotaloudessa on vielä paljon kehitettävää. Pirkanmaa ei ole yksin rakentamisen kiertotalouden haasteiden kanssa, vaan kyseessä on laajempi, koko maailmaa koskeva asia.

Tavoite ja tehtävät

Hankkeen päätavoitteena on koota Pirkanmaan rakennusalan ja alaa sivuavat toimijat yhteen ja tehdä avauksia sivuvirtojen, saneeraus- ja purkumateriaalien ja infrarakentamisen massojen uusiokäyttöön, raivata lainsäädännöllisiä, logistisia ja tiedon esteitä, kohtauttaa toimijoita ja avata tietä yritysyhteistyölle ja uudelle liiketoiminnalle alalla.

Hankkeen tavoitteena on kehittää verkostomaista toimintatapaa rakentamisen kiertotalouden edistämisessä. Hyödynnettävyyteen ja kierrätykseen voidaan vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa, mikäli siinä otetaan huomioon rakennuksen tai rakenteen elinkaaren lisäksi hyödynnettävyys elinkaaren päätyttyä (cradle-to-cradle) ja voimassa olevat säädökset.

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto pyrkivät yhdessä kehittämään kiertotaloustavoitteita tukevaa ekosysteemitoimintaa tunnistamalla rakennusalan tarpeet toimijalähtöisesti ja alueellisesti. Vaikka hanke keskittyykin erityisesti Pirkanmaalle, kannattaa hyväksi koettuja toimintamalleja etsiä mahdollisimman laajasti verkostoa hyödyntäen. Infra- ja talonrakentamisesta syntyville jätteille on löydettävä paikallisia ratkaisuja jo logistisistakin syistä, mikä korostaa toimivien paikallisten verkostojen merkitystä kiertotaloudessa.

Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena odotetaan olevan tunnistettujen teemojen ja haasteiden ympärille muodostuneita, aktiivisia yhteistyöverkostoja ja liiketoimintaa edistäviä toimintamalleja, missä materiaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys onnistuu mahdollisimman alkuperäisenä.

Hanke on mukana edistämässä kokonaisvaltaisen, kiertotalouden arvoketjun kattavan suunnittelun arkipäiväistämistä rakennusalalla.

Lataa tästä RATKI-hankkeen esittelydiat.

Rahoittajat

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2014-2020.