Rakentamisen (kiertotalous)verkostot ja kunnat ovat oleellisia kiertotalouden moottoreita

Rakentamisen eri toimijoita kokoontuneena jakamaan tietoa ja kokemuksia.

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää yhteistyötä ja vuoropuhelua. Rakennusalan jo olemassa olevat verkostot ja yhdistykset toimivat myös kiertotaloutta edistävinä toimijoina mahdollistaen vuorovaikutusta ja tiedon vaihtoa.

Kunnan rooli mahdollistajana ja rohkeana kokeilijana on tunnistettu oleelliseksi kiertotalouteen siirtymisessä. Kunnissa kiertotalous on jo usein tunnistettu strategiseksi tavoitteeksi, mutta käytännön toimenpiteisiin ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä tai mittaristoja.

RATKI-hankkeessa tuotettiin Tussitaikureiden kanssa kaksi piirrosvideota, joilla havainnollistetaan hankkeen aikana erityisesti kuntatyöpajoissa opittua ja oivallettua.

Kiertotalouden verkostoja kuvaava puu, jonka latvassa on kolme tasoa: kansalliset toimijat ja kunnat.

Toimijoita on paljon, ja avoin vuoropuhelu on oleellinen tekijä, jotta tieto hankkeista ja materiaaleista liikkuu. Onnistumisia ja myös epäonnistumisia pitää jakaa!

Uusia erillisiä kiertotalouteen keskittyviä rakentamisen verkostoja ei oikestaan tarvita, koska resurssitehokkuus on jo osa rakentamista. Riittää, kun tunnistetaan, mitkä toimintatavat jo ovat kiertotalouden tavoitteiden mukaisia ja millaisia muutoksia tarvitaan kiertotalouden lisäämiseksi, sekä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja tehokkaasti ja avoimesti tietoja ja kokemuksia vaihtaen.

Kunta voi julkisena rakennuttajana testata ja luoda kiertotalouteen kannustavia toimintamalleja ja hankintatapoja. Kiertotalous pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja tilata myös vaihtoehtoisten ratkaisujen suunnitelua. Tavoitellaan vähähiilisiä ratkaisuja, joten rakennuskustannusten lisäksi vertaillaan myös vaihtoehtojen hiilipäästöjä. Joustavat toteutusaikataulut ja ennakointi mahdollistavat hankkeiden yhteensovittamisen ja resurssiviisaan materiaalien hyödyntämisen.

Kunnan eri toimialojen edustajia saman pöydän ääressä pohtimassa käytännön toimia rakentamisen kiertotalouden edistämiseksi.

Linkit videoihin:

 

Pirjo Kuula

 • projektipäällikkö
 • GeoLan vastuuhenkilö
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358408490305
 • pirjo.kuula@tuni.fi
Lisätietoja

Minna Leppänen

 • yliopisto-opettaja
 • maa- ja pohjarakenteet, Tutkimuskeskus Terra
 • Rakennetun ympäristön tiedekunta
 • Tampereen yliopisto
 • +358401981733
 • minna.leppanen@tuni.fi
Lisätietoja