Esittely

Rahapelit digiajassa -hanke kartoittaa rahapelaamisen uusia muotoja internetin kontekstissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan raha- ja digipelaamisen fuusiota ja uusiin pelimuotoihin liittyviä riskejä.

Tausta

Rahapelaaminen on viime vuosien aikana siirtynyt entistä enemmän verkkoon. Rahapelien tarjonta, näkyvyys ja mainonta ovat huomattavassa roolissa Internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Verkkorahapeleille on tunnusomaista niiden nopeatempoisuus ja jatkuva saavutettavuus esimerkiksi mobiililaitteilla. Verkkorahapelit tarjoavat pelaajille runsaasti valinnanvaraa ja kokemuksen tehdä itsenäisiä päätöksiä. Myös pelimahdollisuudet ovat digitalisoitumisen myötä laajentuneet ja monipuolistuneet. Verkkorahapelien saatavuus ja niiden tunnusomaiset piirteet yhdessä voivat lisätä riskiä ylenpalttiselle pelaamiselle.

Vuoden 2020 alussa levinneellä COVID-19-pandemialla on ollut suuri vaikutus rahapelien ja digipelien markkinoihin ja kuluttajiin. Suomessa kaikki pelipaikat ja peliautomaatit suljettiin pandemian vuoksi ja niitä alettiin avaamaan asiakkaiden käyttöön rajoitetusti kesäkuun 2020 lopussa. Pandemian vuoksi ihmiset ovat joutuneet viettämään huomattavan paljon aikaa kotona. Tällaisessa poikkeustilanteessa verkkorahapelien voidaan ajatella olevan houkuttelevia kuluttajille, sillä ne ovat helposti saatavilla ja niiden tarjonta on laajaa. Sosiaalisen eristäytymisen aikana pelien sosiaaliset alustat ja vuorovaikutusmahdollisuudet voivat olla korostuneen tärkeitä. Pelit tarjoavat alustan sekä sosialisoitumiselle että onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden taloudellisiin voittoihin.

Tavoite ja tehtävät

Rahapelit digiajassa -hankkeen päällimäisenä tavoitteena on tarkastella raha- ja digipelaamisen välisen rajapinnan hälventymistä ja uusien pelimuotojen riskejä. Toinen tutkimustavoite tarkastelee Internetin kasvavaa merkitystä rahapelitarjonnassa ja suomalaisten rahapelaamisessa. Kolmas tutkimustavoite tarkastelee koronapandemian vaikutuksia suomalaisten rahapelaamiselle ja rahankäyttöä sisältävälle digipelaamiselle.  Hankkeessa kerätään suomalaisilta aikuisvastaajilta pitkittäiskysely. Aineiston avulla voidaan tehokkaasti tarkastella tämän hetkistä tilannetta suomalaisessa raha- ja digipelaamisessa sekä analysoida ajassa tapahtuvaa muutosta suomalaisten raha- ja digipeliongelmissa.

Vaikuttavuus

Hanke tuottaa uutta ja ajankohtaista tietoa suomalaisten raha- ja digipelaamisen nykytilanteesta sekä näihin liittyvistä  uusista riskeistä ja haitoista. Hanke tarjoaa arvokasta tietoa pandemia-ajan vaikutuksista suomalaisten rahapelaamiselle ja hyvinvoinnille.

Hanke jatkaa Alkoholitutkimussäätiön vuosina 2017-2019 rahoittaman Rahapeliongelmat ja verkkoyhteisöt -hankkeen tutkimusteemoista, laajentaen tutkimusnäkökulman raha- ja digipelaamisen väliseen rajapintaan.

Rahoittajat

Alkoholitutkimussäätiö 2021-2024.

Tietosuojailmoitus