Rahapelit digiajassa

Rahapelit digiajassa -tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida suomalaisten rahapelaamisen uusia muotoja ja riskejä erityisesti Internetin kontekstissa.

Rahapelaamisen ja digipelaamisen fuusio internetin kontekstissa

Rahapelaaminen on siirtymässä verkkoon. Rahapelit digiajassa -tutkimushankkeen tavoitteena on analysoida suomalaisten rahapelaamisen uusia muotoja ja riskejä erityisesti Internetin kontekstissa. Hanke kartoittaa, kuinka Internet on muuttanut suomalaisten rahapelaamista ja millainen rooli Internetillä on suomalaisten rahapelaamisessa. Nettiin siirtymisen seurauksena rahapelaamisen ympärille muodostuu helpommin virtuaalisia yhteisöjä, jotka voivat vahvistaa ongelmapelaamista.

Hankkeessa kerätyn kyselyaineiston avulla tutkitaan laajemmin myös rahapelaamisen ja digipelaamisen fuusiota: Perinteisten rahapelien lisäksi hankkeessa huomioidaan rahankäyttöä edellyttävät digipelit ja digipelaajien rahapeliongelmat sekä kartoitetaan uusia rahapelaamisen muotoja ja niihin sisältyviä mahdollisia riskejä.

Lisäksi hankeessa tutkitaan korona-ajan vaikutuksia suomalaisten raha- ja digipelaamiseen sekä rahapeliongelmiin. Pandemiavuosi on muuttanut merkittävästi suomalaisten arkea ja kriisi on todennäköisesti vauhdittanut pelaajien siirtymistä nettiin. Sosiaalisen eristäytymisen aikana verkon ja pelialustojen sosiaaliset resurssit voivat olla korostuneen tärkeitä, mikä voi lisätä myös pelimotivaatiota ja pelaamiseen liittyvää rahankäyttöä.

Tutkimuksen rahoittajana toimii Alkoholitutkimussäätiö 2021-2024