Vaihe 1 (2020‒2023)

ProDigial-tutkimusohjelman ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli syventyä infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa estäviin ongelmiin sekä laatia ratkaisumalleja ongelmien voittamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimusohjelmassa oli neljä tutkimuskokonaisuutta:

 1. Elinkaaren läpäisevä tieto
 2. Hankinta
 3. Toimintakulttuuri
 4. Tuottavuus

Ongelmia ja ratkaisumalleja tutkittiin 12 konkreettisessa pilottihankkeessa eri puolilla Suomea. Pilotit valittiin yhteistyössä tilaajien ja yritysten kesken niin, että niiden avulla saadaan mahdollisimman laaja ymmärrys infra-alan konkreettisen tason ongelmista. Jokaisessa yhteistyökaupungissa toteutettiin yksi pilotti ja Väylävirastolle kaksi pilottia. Hankkeet toteutettiin yhteistyössä eri yritysten kanssa:

 • Espoo: Aluekehityksen tilannekuva, case Kera
 • Helsinki: Päätöksenteon parantaminen talvikunnossapitoon liittyen
 • Jyväskylä: Tiedon- ja laadunhallintavaatimukset suunnittelu- ja rakennushankkeissa, case Ylämäyrämäki
 • Kuopio: Omaisuudenhallintaa palvelevan tiedon virtaaminen elinkaarella, case Savilahdentie-Volttikatu
 • Lahti: Laadunosoituksen toimintamalli rakennushankkeessa, case Hennala
 • Lappeenranta: Suunnittelun aikaisen tiedonkulun toimintamalli, case Koulukatu
 • Oulu: Kunnossapidon toiminnanohjauksen kehittäminen
 • Tampere: Katurakentamisen sujuvoittaminen, case Rongankatu
 • Turku: Yhteistoiminnallinen rakennusurakka, case Kirstinpuisto
 • Vantaa: Yhteistoiminnallinen suunnittelu, case Sporttikorttelit
 • Väylävirasto: Digitalisaation hyödyntäminen ratojen kunnossapidossa
 • Väylävirasto: Tiehankkeen elinkaaren aikainen tiedonvirtaus, case Vesangantie (Jyväskylä) 

Tulokset

Ensimmäisen vaiheen tulokset ovat raportoituna ProDigialin nettisivuilla Julkaisut-alasivulla. Loppuraportteihin pääsee nopeimmin klikkaamalla linkkejä yllä olevissa listoissa. Lisäksi ensimmäisen vaiheen päätulokset julkaistiin erikseen omana raporttinaan Omistaja, omaisuudenhallinta ja elinkaari.

Ensimmäisen vaiheen lopuksi järjestettiin neljä tuloswebinaaria sekä päätösseminaari, joiden esitysaineistot löytyvät Tapahtumat-sivulta.