”Se drive tarttuu itseenkin” – Piece of Work -opiskelijan kokemuksia

Piece of Work -työvoimakoulutus kokemuksia
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Piece of Work on tarjonnut mahdollisuuden tutustua eri taustoista tuleviin ja eri-ikäisiin ihmisiin, joista kuka tahansa voi olla tulevaisuuden työkaveri, rekrytoija tai pomo.

Kun viisikymppisellä kauppatieteiden maisterilla eivät arvot oman työpaikan kanssa enää kohdanneet, hän päätti hyvinvointinsa vuoksi irtisanoutua ja pyrkiä toisenlaisiin tehtäviin. Viidentoista vuoden asiantuntijatyön jälkeen hän piti tärkeänä kehittää itseään ja päivittää osaamistaan. Hänelle oli selvää, että ennen työuraa opiskellut tutkinnot olivat jo osin ehtineet jäädä ajasta. Lisäksi tähänastinen ura oli tuonut mukanaan myös uusia kiinnostuksen kohteita, kuten markkinoinnin, henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin edistämisen.

Työttömäksi jäätyään asiantuntija kävi aktiivisesti tapahtumissa ja tutustui itsenäisesti alan uusiin tuuliin. Uratehtaan järjestämässä tapahtumassa hän myös kuuli ensi kertaa silloin vielä suunnitteluvaiheessa olleesta Piece of Work -ohjelmasta. Ohjelmassa häntä kiehtoi mahdollisuus valita omat opintonsa ilman koulumaista pakkoa. Heti ohjelman julkistuttua hän haki mukaan palvelumuotoilun ja liiketoiminnan opintoihin ja tuli valituksi.

Ulos mukavuusalueelta tutkinto-opiskelijoiden kanssa

Piece of Work -ohjelman opinnoiksi haastateltu on valinnut henkilöstöjohtamista ja palvelumuotoilua. Henkilöstöjohtamisen kurssin valitseminen jännitti häntä aluksi kahdesta syystä. Kurssilla opiskelu tapahtuu englanniksi, ja lisäksi kurssin muut opiskelijat ovat häntä nuorempia tutkinto-opiskelijoita. Opintojen suunnittelussa auttanut valmentaja kannusti häntä kuitenkin tarttumaan tilaisuuteen.

”Ajattelin, että nyt on tuhannen taalan paikka laittaa itsensä epämukavuusalueelle, sillä täällä voi turvallisesti kokeilla”, kertoo opiskelija nyt valintaansa tyytyväisenä.

Henkilöstöjohtamisen kurssilla hän on tutustunut eri puolilta maailmaa TAMKiin opiskelemaan saapuneisiin kansainvälisiin nuoriin, jotka ovat ottaneet hänet sujuvasti mukaan porukkaansa. Henkilöstöjohtamisen ja englannin kielen sivussa hän kokee oppineensa kurssilla nykypäivän nuorten työskentelytavoista.

”Nuoret ovat reippaita käyntiin laittajia, ja ottavat rohkeasti esimerkiksi yrityksiin yhteyttä. Se drive tarttuu itseenkin”, hän kertoo. Aktiivinen ote on tuottanut tulosta, sillä tällä hetkellä työn alla on ryhmätyöprojekti paikalliselle yritykselle.

Nuorten kanssa työskentely on myös auttanut hahmottamaan entistä paremmin omia vahvuuksia. Siinä missä työelämässä omalle osaamiselle ja toimintatavoille herkästi sokeutuu, toisesta sukupolvesta ja elämäntilanteesta tulevien kanssa työskentely on kirkastanut myös Piece of Work -opiskelijan omaa identiteettiä asiantuntijana.

Piece of Work -ohjelman tämänhetkiset opiskelijat ovat pilottiryhmä, mikä näkyi opiskelijoille pienenä alkukangerteluna. Haastateltu opiskelija kuitenkin kiittelee korkeakouluyhteisön henkilökunnan avuliaisuutta ja ammattitaitoa, minkä ansiosta ohjelma lähti pian luistamaan.

”Etenkin valmentajani on kullanarvoinen henkilö. Hänellä on todella kova tsemppi ja uskomaton kyky kääntää kaiken positiiviseksi.”

Kanssaopiskelija voi olla tulevaisuuden työnantaja

Ohjelmaan kuuluvaa harjoittelupaikkaa opiskelija ei ole vielä hakenut, sillä hän kokee oppivansa ohjelmassa joka päivä uutta, ja haluaa laajentaa osaamistaan vielä hieman ennen harjoittelun alkua. Hänellä on kuitenkin mielessään jo kiinnostavia organisaatioita niin yksityiseltä kuin julkiseltakin puolelta. Toiveena on saada kokemusta ja uusia kontakteja työmarkkinoilla.

Tausta Piece of Work -ohjelmassa helpottaa haastatellun mukaan yritysten kontaktointia niin ryhmätyökumppania kuin harjoittelupaikkaakin etsiessä. Opiskelija kertoo havainneensa, että TAMKilla on hyvä maine yritysten keskuudessa, mikä antaa keskustelulle heti positiivisen taustavireen. Monella muulla samasta ryhmästä onkin jo harjoittelupaikkoja vireellä.

Piece of Work -ohjelma on myös tarjonnut mahdollisuuden verkostoitua. Haastateltavan mukaan eri taustoista tuleviin ihmisiin on tutustunut ohjelman myötä harvinaisen luontevasti, ehkä sen vuoksi, että työttömyys ikään kuin yhdistää kaikki samaan veneeseen. Hän pitää syntyneitä kontakteja arvokkaina tulevaisuutta ajatellen.

”Yhteisissä tilanteissa kukin tulee antaneeksi ikään kuin työnäytteitä omista toimintatavoistaan. Jatkossa kuka tahansa voi olla toisensa työkaveri, rekrytoija, pomo tai suosittelija”, hän toteaa.

Muiden ohjelman osallistujien tapaaminen on myös vahvistanut haastateltavan omaa itseluottamusta. Se on nimittäin auttanut huomaamaan, että korkeakoulutetut työttömät eivät ole muita asiantuntijoita vähempiarvoisia, vaan kovatasoisia osaajia, joilla on edelleen paljon annettavaa työmarkkinoille.

 

Haku Palvelumuotoilun ja liiketoiminnan sekä Digiajan teollisuuden kokonaisuuksiin on nyt auki. Lue lisää ja hae mukaan!