Opinnot

Huomaathan, että tällä hetkellä Piece of Work -ohjelmaan ei ole hakua.

Tällä hetkellä Piece of Work -ohjelmaan ei ole hakua.

Uudenlaisilla opinnoilla kiinni työelämään – Piece of Work -koulutus perustuu vahvaan valmennusmalliin ja yksilölliseen opetussuunnitelmaan.

Koulutuksessa opit luomaan ammattitaidostasi houkuttelevan tuotteen, jolla erotut joukosta ja jäät mieleen. Kuuden kuukauden aikana saat apuja oman asiantuntijuutesi brändäämiseen

 • vahvista osaamistasi ja löydä monipuolisia työllistymisen tapoja.
 • tee osaamisesi näkyväksi muuttuen työnhakijasta osaamisesi tarjoajaksi
 • hanki oppeja, joilla myyt asiantuntijuuttasi entistä kätevämmin sinua kiinnostaviin organisaatioihin.

Suunnittele juuri sinun työllistymistäsi edistävä kokonaisuus

Koulutus koostuu opetuksesta valitsemallasi substanssialalla, valmennuksesta ja työpaikoilla tapahtuvasta työssäoppimisesta. Vaihtoehtona yhtenäiselle työssäoppimiselle voit tutustua useampiin yrityksiin erilaisissa projektiluonteisissa tehtävissä.

Yksilöllistä ja joustavaa opiskelua

Opiskelu on monimuotoista ja joustavaa. Pääset mukaan Tampereen korkeakouluyhteisöön ja sen laajaan verkostoon. Lähiopiskelu tapahtuu korkeakoulujen kampuksilla tiimissä ja ryhmässä oppien. Kouluttajat ja valmentajat ovat korkeakoulupedagogiikan ammattilaisia. Koulutus sisältää lähi-, verkko- ja itsenäistä opiskelua sekä monipuolista yhteistyötä yritysten kanssa. Lähijaksoihin sisältyy valmennuksen lisäksi yrittäjä-, sidosryhmä- ja asiantuntijavierailuja.

Ohjaus ja Muuttuva työelämä -valmennus

Koulutuksen aikana saat yksilöllistä ohjausta ja osallistut ryhmässä tapahtuvaan valmennukseen. Ohjauksen ja valmennuksen tavoitteita ovat:

 • Näet asiantuntijuutesi ja tunnistat potentiaalisi
 • Luot näkymiä ja rakennat tulevaisuutesi
 • Arvostat osaamistasi
 • Suunnittelet uraasi ja myyt osaamistasi
 • Rakennat asiantuntijabrändisi
 • Näet työmarkkinoiden mahdollisuudet ja tarjoat työpanostasi mm. digikanavien avulla
 • Tunnistat uudenlaisia työllistymismahdollisuuksia ja uusia työn tekemisen tapoja

Muuttuva työelämä -valmennuksen tarkoitus on rakentaa polku osallistujien yksilöllisistä lähtökohdista substanssiosaamisen täydentämiseen ja työllistymiseen.

Yritysyhteistyö, verkostoituminen ja työssäoppiminen

Voit suorittaa opintoihin kuuluvan asiantuntijaharjoittelun joko yhtäjaksoisesti yhdelle organisaatiolle tai lyhyempinä projektiluontoisina tehtävinä monille työnantajille – mikä parhaiten tukee työllistymistäsi.

Työssäoppimisen aikana tarjoamme sinulle tarpeenmukaisen tuen sekä substanssialalla että työelämätaidoissa. Arvioimme tuen tarpeen  opiskelijakohtaisesti. Tuen tarjonnassa hyödynnämme lähityöskentelyn lisäksi erilaisia sähköisiä työkaluja.

Lähiopetuksen aikana luotu ryhmä kulkee mukana myös työssäoppimisen ajan. Työssäoppimisjakson aikana järjestämme ryhmille kontaktipajoja kuukausittain. Pajoissa käsittelemme työssäoppimisessa esiin nousseita teemoja, sekä sisällöllisiä että työelämätilanteissa kohdattuja.

Näin koulutussuunnitelmasi muotoutuu

1. Tutustu teemoihin

2. Valitse kaksi sinua kiinnostavaa ja työllistymistäsi vahvistavaa substanssialan kurssia

 • Voit valita kaksi kurssia yhden teeman sisältä tai yhdistellä eri teemoista esimerkiksi myyntiosaamista ja 3D -tulostusta.

3. Koulutukseen valittujen henkilökohtainen koulutussuunnitelma tehdään yhteistyössä valmentajan kanssa heti koulutuksen alkuvaiheessa. Motivaatio, aiemman osaamisen tunnistaminen ja uuden osaamisen vahvistaminen ovat keskeisiä tekijöitä suunnitelman laatimisessa ja työllistymisen varmistamisessa.

Tutustu myös muihin tarjoamiimme työvoimakoulutuksiin

Yksilöllisten ja suoraan tarpeisiisi räätälöitävien koulutusten lisäksi tarjoamme myös muita kovatasoisia työvoimakoulutuksia: