”Näillä kursseilla oppi paljon, kun teki paljon” – Piece of Work -opiskelijan kokemuksia

Piece of Work -opiskelijan kokemuksia.

Oma aktiivisuus ja motivaatio olivat avainroolissa siinä, että Jouni sai opinnoistaan paljon irti.

Kun Jouni aloitti opintonsa Piece of Work -ohjelman Palvelumuotoilun ja liiketalouden koulutuksessa, hänellä oli jo selkeä yritysidea mielessään tulevaisuuden varalle. Taustaltaan Jouni on diplomi-insinööri ja gradua vaille kauppatieteiden maisteri, jolla on takanaan pitkä työkokemus muun muassa tuotekehityksestä ja kansainvälisestä alihankinnasta teknologiayrityksissä. Uuteen suuntaan lähtevän urapolun äärellä hän kuitenkin kaipasi vielä osaamispalettiinsa käytännön työkaluja B2B-myyntiin ja palvelumuotoiluun. Niitä hän lähti Piece of Work -koulutuksesta hakemaan.

Jounin opintoihin valikoitui mukaan kaikille yhteisen työelämävalmennuksen lisäksi kurssit palvelumuotoilusta ja yritysmyynnistä, sekä tuleville yrittäjille suunnattu Proakatemian valmennus. Hän kävi opintoihin kiinni kovalla motivaatiolla ja oppimisen innolla. Työelämässä kokeilemaan ja kehittämään tottuneelle konkarille sopi hyvin opiskelutapa, jossa opettaja tarjoaa resurssit ja työkalut, ja opiskelijalla on itsellään suuri rooli niiden hyödyntämisessä.

– Näillä kursseilla oppi paljon, kun teki paljon, Jouni kiteyttää.

Omaa aktiivisuutta helpotti myös se, että Jounilla oli selkeä tavoite, jota kohti työskennellä. Hän pääsi suoraan peilaamaan opittuja asioita kohti tulevaisuuden yrittäjyyttä. Samalla hän kuitenkin huomauttaa, että palvelumuotoilun ja liiketoiminnan osaamista voisi soveltaa moneen tarkoitukseen. Sen vuoksi opinnot ovat hyödyllisiä myös heille, jotka haluavat pitää urallaan ovia auki moneen suuntaan.

Koulutuksesta tarttuu mukaan uusia kulmia kokeneellekin tekijälle

Jounin käymillä kursseilla ryhmätyöt olivat keskeinen osa opiskelua. Tällä kertaa Piece of Work -ohjelman opiskelijat päätyivät muodostamaan keskenään oman ryhmänsä. Jouni kuvailee ryhmän ja sen jäsenten mukanaan tuomien näkemysten ja kokemusten olleen keskeinen osa oppimiskokemusta. Oma asenne ja aloitteellisuus ratkaisevat hänen mukaansa myös siinä, kuinka paljon ryhmätyöskentelystä saa irti. Jounin ryhmä valitsi töihinsä haastavat aiheet ja teki niiden eteen runsaasti töitä, minkä vuoksi ne muodostuivat myös hyvin opettavaisiksi.

Koska Jouni opiskeli Piece on Work -ohjelman pilottiryhmässä, osa toimintatavoista ja -ohjeista haki vielä muotoaan opintojen aikana. Jounia se ei haitannut, sillä hän on tottunut myös työelämässä sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin. Seuraavien ohjelmien opiskelijoita hän kannustaa olemaan itse aktiivisia tiedon haussa ja soveltamisessa, ja myös joustavia odotuksissaan.

– Vaikka jokainen kurssi ei vastaisi täsmälleen juuri sinun tavoitteitasi, ole kiinnostunut ja ota mukaasi se mitä saat, Jouni kannustaa.

Yritysvalmennus täydensi Jounin mukaan mukavasti kurssien oppeja. Myös aiemmin työelämästä mukaan tarttunut hiljainen käytännön tieto kulki jatkuvasti mukana läpi ohjelman. Jouni esimerkiksi huomasi toimineensa työelämässä jo aiemmin intuitiivisesti tiettyjen palvelumuotoilun periaatteiden mukaan, ja sai nyt teorian kautta vahvistusta ja tukea siihen.

Kaiken kaikkiaan opintojen pariin palaaminen on ollut Jounille miellyttävä kokemus. Hän suunnittelee jatkossakin käyvänsä erilaisia kursseja ja seminaareja.

– Vaikka uskoisit jo tietäväsi jotain, valmennuksista ja koulutuksista tarttuu mukaan aina jokin uusi kulma, hän toteaa.

Oletko sinäkin Jounin kaltainen aktiivinen ja motivoitunut tekijä, jonka ura on taitekohdassa? Tutustu haussa oleviin Piece of Work -opintoihin tästä >>