”Ikä ei ole este, mutta huono asenne on” – Piece of Work -opiskelijan kokemuksia

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Uudet ovet urapolulla aukesivat, kun pitkä työkokemus yhdistyi Piece of Work -ohjelman tarjoamiin tuoreisiin näkökulmiin.

Pitkän työsuhteen loppuminen yllättäen on monelle kova paikka. Sitä se oli myös 30 vuotta saman työnantajan palveluksessa lukuisissa eri tehtävissä toimineelle asiantuntijalle, jonka koko tiimi irtisanottiin yt-neuvotteluissa.

– Olin täysin uudessa ja yllättävässä tilanteessa, koska työni loppui kuin seinään. Työ on aina ollut minulle todella tärkeä ja merkityksellinen asia elämässä, hän kertoo.

Haettuaan jonkin aikaa uutta työtä hän päätti, että oman osaamisen päivittäminen olisi oikea askel eteenpäin. Niinpä hän löysi Piece of Work -ohjelman ja aloitti opiskelun vuosien tauon jälkeen.

– Ajattelin, että ikä ei ole este, mutta huono asenne on, hän toteaa

Tuoreena Piece of Work -ohjelman opiskelijana lukujärjestykseen tarttuivat palvelumuotoilun ja yrittäjyyden kurssit. Palvelumuotoilu kiinnosti häntä, sillä hän oli toiminut aiemmin työurallaan palvelujen kehittämisen parissa. Palvelumuotoilun kurssi sisälsi teorian lisäksi uusien oppien viemistä käytäntöön ryhmässä tehtävän projektityön kautta. Opiskelija kuvailee ryhmätyöskentelyä antoisaksi, sillä tiimin jäsenet toivat kukin omanlaista osaamista ja kokemusta mukaan työhön.

Johdatus yrittäjyyteen -kurssilla taas vieraili joka viikko eri yrityksen edustaja kertomassa omista haasteistaan ja onnistumisistaan. Piece of Work -ohjelman opiskelija kuvailee kurssia innostavaksi ja kannustavaksi, eikä opiskelu tutkinto-opiskelijoiden keskellä hidastanut tahtia lainkaan.

– Se oli todella mielenkiintoista, sillä tarinat olivat toinen toistaan uskomattomampia ja kiehtovampia. Kurssilla tehtiin myös ryhmätöitä, joita oli mukava tehdä nuorten opiskelijoiden kanssa.

Työharjoittelun kautta uuteen vakityöhön

Opintojen lisäksi Piece of Work -ohjelmaan kuuluu kaikille yhteinen työelämävalmennus ja työharjoittelujakso. Opiskelija kertoo valmennuksesta jääneen energinen ja positiivinen tunne. Valmentajien lisäksi sitä edesauttoi, että kaikki ohjelman opiskelijat tukivat ja kannustivat toisiaan.

– Hyödyllistä oli myös se, että valmennuksen aikana jokainen sai pohtia omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan, hän kertoo.

Työharjoittelupaikka löytyi lähellä omaa aiempaa toimialaa olevasta organisaatiosta. Siellä uuden harjoittelijan ikää ei kummasteltu, vaan pitkää ja monipuolista kokemusta pidettiin ennen kaikkea vahvuutena. Yhteistyö oli kaikin puolin onnistunutta, ja harjoittelun jälkeen opiskelijalle solmittiinkin pysyvä työsuhde.

– Piece of Work yhdessä aiemman työkokemukseni kanssa on avannut minulle uusia ovia, joista olen vilpittömästi kiitollinen ja onnellinen. Opiskelu ja oman osaamisen päivittäminen kannattaa aina, hän kannustaa nyt muita omaa urapolkuaan pohtivia.

Tutustu keväällä 2020 haussa oleviin koulutuksiin tästä >>