Oikeus lähiötilaan: Julkinen tila, marginaali ja merkitykset lähiön arjessa

Hankkeen esittely

Oikeus lähiötilaan -hankkeessa tutkitaan:

  • fyysisen ja sosiaalisen kaupunkitilan tarjoamia mahdollisuuksia ja rajoituksia lähiöelämälle;
  • marginaalista lähiötä tuottavia prosesseja;
  • lähiöiden merkitysten tuottamista;
  • kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun toimia lähiökehityksen edistämisessä.

Tutkimushanke tuottaa lähiöiden tilasta, kehityksestä ja eriytymisestä käsitteellisiä avauksia sekä tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupunkisuunnittelun ja -politiikan tarpeisiin. Hanke edistää lähiötietoisuutta, lähiöiden monipuolista ymmärrystä sekä sosiaalisesti kestävää kaupunkikehitystä.

Hankkeen aineisto kerätään laadullisin tutkimusmenetelmin Turun Varissuolta sekä Helsingin Kontulasta ja Vuosaaresta.

Tutkimushanketta johtaa Tenure track -professori Päivi Rannila. Hanke on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa (2020–2022).