Oikeus lähiötilaan -hankkeessa on julkaistu politiikkasuositukset lähiötietoisuudesta ja arjen osallisuudesta

Oikeus lähiötilaan -hankkeessa on julkaistu politiikkasuositukset lähiötietoisuuden edistämisestä ja arjen osallisuudesta lähiöissä. Suositukset on suunnattu kaupunkien päättäjille, viranhaltijoille ja kaikille lähiöistä kiinnostuneille tahoille.

Politiikkasuositus 1: Lähiötietoista suunnittelua ja päätöksentekoa

Lähiötietoisuus tarkoittaa sellaisia ajattelu-, puhe- ja toimintatapoja, joiden kautta lähiöt tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi kaupunkia. Keskeistä lähiötietoisuudelle on lähiöiden moninaisuuden, erityispiirteiden, merkitysten ja arvojen huomioiminen kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa. Lähiöitä pitää kehittää niiden omilla ehdoilla.

Lue koko politiikkasuositus täältä [pdf].

Politiikkasuositus 2: Arkipäivän osallisuutta lähiöihin

Arkipäivän osallisuuden ja demokratian kantavana voimana on mahdollisuus osallistua tasa-arvoisesti omaa elämää ja asuinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Asukkaiden tarpeiden ja toiveiden tulisi olla lähiöitä koskevan päätöksenteon keskiössä.

Lähiöiden demokraattinen tulevaisuus edellyttää päättäjien ja viranhaltijoiden läsnäoloa sekä halua hyödyntää kokemusperäistä tietoa lähiöiden arjesta. Aktiivisen, osallistuvan kansalaisen ohella huomiota tulisi kiinnittää hiljaisempien, passiivisempien ja marginaalisempien äänien kuulemiseen.

Lue koko politiikkasuositus täältä [pdf].