Ihmiset

Päivi Rannila

  • Tenure track -professori
  • Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358405374265
  • paivi.rannila@tuni.fi
Riina Lundman

Riina Lundman

Lisätietoja

Virve Repo

Mia Jaatsi

Jenni Kuoppa

  • Tutkijatohtori
  • vanhempainvapaalla

Tiina Vainio