Yhteistyö

Yhteistyötahot

Oikeus lähiötilaan -tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä kansallisen ja paikallisen tason toimijoiden kanssa. Hankkeella on lisäksi vahvat yhteydet kansainväliseen tutkimuskenttään. Varsinainen tutkimustyö toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa lähiötoimijoiden kanssa.

  • Ympäristöministeriö
  • Turun kaupunki
  • Helsingin kaupunki
  • ViaDia ry

Tutkimushankkeen ohjausryhmä

Hankkeen toteutumista ohjaa kansainvälinen ryhmä asiantuntijoita. Ohjausryhmän jäsenet ovat:

  • Mervi Ilmonen, kaupunkitutkija, Aalto-yliopisto
  • Roger Keil, professori, York University (Kanada)
  • Tiina Kähärä, luokanopettaja, Helsingin kaupunki
  • Don Mitchell, professori, Uppsala University (Ruotsi)
  • Jaana Nevalainen, ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö
  • Reetta Räty, journalisti ja työelämäprofessori, Tampereen yliopisto