simulaattori - kuvituskuva

Joustavasti kohti opintoja ja työelämää!

OHJUS-hankkeessa otetaan käyttöön, pilotoidaan ja kehitetään digitaalinen yksinkertaistettu alkuohjausalusta, joka tukee itseohjautuvuutta ja rohkaisee uusiin uravalintoihin.

OHJUS-hankkeen tavoite

OHJUS–hankkeessa tavoitteena on ohjata ja valmentaa jo työelämässä olevia, alaa vaihtavia tai lukion ja ammattikoulun opiskelijoita yksinkertaisemmin ja tehokkaammin korkeakouluopintoihin sekä korkeakoulussa opiskelevia jo opintojen aikana työelämään. Tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden minäpystyvyyden, suoriutumisen sekä jatkuvan oppimisen vahvistaminen sekä voimaantuminen itsensä kehittämisestä.