Opiskelijoiden ympäristötekona NYT!-hankkeen loppuseminaari

NYT!-tutkimushankkeen syyslukukaudella 2023 toteuttama kurssi ”Nuoret kestävän kehityksen toimijoina” huipentui marraskuun lopulla hankkeen loppuseminaariin Tampereen yliopistossa. Opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat loppuseminaarin yhteisenä ympäristötekona, joka toimi kurssin opintosuorituksena. Kurssilla toteutuivat nuorten toimijuuden tiedolliset tavoitteet, seminaaritapahtuman järjestämisen käytännölliset tavoitteet sekä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden yhteistyön tavoitteet.

Osa kestävän kehityksen opintokokonaisuutta

Kurssitoteutuksella suoritettiin opintojakso ”Kestävän kehityksen käytännöt”, joka on osa kestävän kehityksen opintokokonaisuutta. Opintojakson yleisenä tavoitteena on perehtyä kestävän kehityksen toimintaan ja käytäntöihin, ja opintokokonaisuudella rakennetaan puolestaan monitieteistä vuoropuhelua opiskelijoiden kesken. ”Nuoret kestävän kehityksen toimijoina”-kurssiryhmässä olikin opiskelijoita yhteiskuntatutkimuksen, terveystieteiden ja viestinnän koulutuksista.

NYT!-tutkimushanke järjesti ”Nuoret kestävän kehityksen toimijoina”-kurssin nyt toista kertaa. Syksyn 2022 pilottikurssilla opiskelijat toteuttivat ympäristöteon yksinään tai pareittain, mutta nyt loppuseminaarin järjestäminen oli koko kurssin yhteinen ympäristöteko. Kumpikin toteutustapa on osoittautunut toimivaksi. Opiskelijoiden yksilölliset ympäristöteot mahdollistavat etenkin kurssin kytkemisen kunkin omien opintojen sisältöihin, kun taas kurssin yhteinen ympäristöteko tukee hyvin tutkimushankkeen ja opetuksen yhdistämistä.

Tiedolliset ja toiminnalliset tavoitteet yhdistyivät

Kurssin opiskelijaryhmällä oli suuri vapaus suunnitella ja toteuttaa seminaari oman näkemyksensä mukaiseksi. Opettajien ja hankkeen tutkijoiden tehtävänä oli tukea opiskelijoita tuossa prosessissa. Koska NYT!-hanke oli kaikille kurssin opiskelijoille uusi, siihen perehdyttiin tutkijoiden kurssivierailuiden ja kirjallisen aineiston avulla. Samalla syvennyttiin nuorten toimijuuteen kestävässä kehityksessä yleisemminkin. Seminaarin lopullisiksi sisällöiksi tulivat tutkijapuheenvuorot, asiantuntijapaneeli, seikkailukasvatusrastit ja nuorten paneeli. Niihin liittyvissä järjestelyissä opiskelijat paneutuivat – tehtäväjaon puitteissa – esimerkiksi erilaisten organisaatioiden toimintaan, tapahtuma-markkinointiin, aikatauluttamiseen, juontamiseen, paneelin vetämiseen ja nuorten aktivointiin.

Pulmiakin loppuseminaarin järjestämisessä tuli. Liikkeelle lähtöä olisi jouhevoittanut alun parempi aikataulutus. Lisäksi kouluja oli vaikea saada mukaan noin kolmen kuukauden aikajänteellä, ja nuorten aktivointi yliopistossa keskellä arkipäivää toteutettavaan ympäristö- ja ilmastoaiheiseen tapahtumaan oli ylipäätään haasteellista. Mieleenpainuvaan nuorten paneeliin osallistui lopulta kurssilaisten ja yleisön edustajien lisäksi kaksi Ilmastosoturien nuorta aktiivia. Loppuseminaarin päätössanat päätti puolestaan yliopiston päärakennuksen palohälytys, jonka aiheuttivat C-siivessä palaneet popcornit.

Seikkailullista opetusta

Opettajan näkökulmasta kurssin toteutuksessa oli ripaus NYT!-hankkeelle ominaista seikkailullisuutta. Kurssin täsmällinen kulku oli sitä aloitettaessa avoin, ja loppuseminaarin sisältö tuntematon. Eteen tuli yllätyksiä, joista oli selviydyttävä. Opiskelijoihin luottaminen, riittävä ryhmäytyminen sekä opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden yhteistyöhön heittäytyminen tuotti lopulta mieleenpainuvan ja opettavaisen tapahtuman. Mukana oli yli 40 osallistujaa. Kurssin opetus oli paljolti ryhmänohjausta, ja mieleen palautui vanha nuorisotyöntekijän ohjausperiaate: Tee itsesi tarpeettomaksi.

Kirjoittaja: Juha Nieminen, NYT!-opintokurssin opettaja