NYT! lyhyesti

Tausta

Uusimman Nuorisobarometrin mukaan nuorten suurin tulevaisuutta koskeva huoli on ilmastonmuutos. Ahdistuksesta nuorten ympäristöpoliittiseen toimijuuteen (NYT!) -hanke ottaa tämän huolen vakavasti. Sen perusajatus on, että nuorten ympäristöhuolten ja ahdistuksen käsittelyyn ei riitä pelkkä keskustelu, vaan heidän kanssaan on keksittävä käytännöllisiä välineitä vaikuttaa ympäristöongelmiin. Samoin yhteiskunnan valmiuksiin suhtautua ja keinoihin tukea nuorten aktivoitumista pitäisi panostaa paljon enemmän.

Tavoite ja tehtävät

NYT!:in tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Hankkeessa tutkitaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta sekä sitä, mitä merkityksiä tällaisella toimijuudella on heille itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa.

Tieteellisten julkaisujen lisäksi NYT!-kollektiivi kehittää yhteistyössä nuorten kanssatutkijoiden ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa käytännöllisiä ympäristöpoliittisen toimijuuden välineitä ja keinoja 12–16-vuotiaille. Ne ovat käytössä leirikouluohjelmassa, jota Suomen nuorisokeskukset tulevat tarjoamaan valtakunnalllisesti 6.–9.-luokkalaisille.

Hankkeessa toteutettavien leirikoulupilottien vaikutusta seurataan, ja saatujen kokemusten pohjalta luodaan Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteinen ympäristöpoliittinen seikkailu- ja elämyspedagoginen kurssi osaksi Kestävän kehityksen -opintokokonaisuutta.

NYT-esittelyvideo: https://www.youtube.com/channel/UCHkpttnT89vMa2PVD1lUUNQ

NOW! video:
https://www.youtube.com/watch?v=DPrfeejWce4

Vaikuttavuus

Hanke tuottaa uraauurtavaa tieteellistä tietoa nuorten kansalaisten ympäristötoimijuuden mahdollisuuksista, keinoista ja esteistä.

Rahoittajat

Koneen Säätiö (2020-2023)

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus Leirikoulut 2020-2021 https://projects.tuni.fi/nyt/tietosuojailmoitus-leirikoulu/

Tietosuojailmoitus Vaikuta-päivät 2020-2021 https://projects.tuni.fi/nyt/tietosuojailmoitus/

Tietosuojailmoitus ”Nuoret & somevaikuttaminen” -osahanke 2022 https://projects.tuni.fi/nyt/nuoret-ja-somevaikuttaminen/