Tutkijana NYT!-hankkeessa

Eräs ysiluokkalainen kuvailee lempipaikkaansa näin: ”Rakastan puron ääntä ja lammen luona ei ole muita ihmisiä. Katselen sorsia ja kuuntelen lorinaa.”

Kuulumisia juuri nyt

“lempipaikka on pyynikinharju, koska sielä on paljon maastopyöräreittejä ja hyvät maisemat.”
“Pidän pienestä metsäalueesta lähellä kotiani, koska siellä pääsee seikkailemaan koirani kanssa.”

Esimerkiksi näin nuoret kuvailivat lempipaikkojaan, kun pyysimme heitä kertomaan sanoin ja kuvin niistä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden järjestämillä Vaikuta!-päivillä 2020.

Koneen Säätiön rahoittaman NYT!-tutkimushankkeen uusin, juuri arvioitavaksi lähetetty artikkeli, keskittyy erityisesti nuorten luontosuhteeseen ja liikkumiseen luonnossa. Kirjoittajina tässä ovat Maarit Marttila ja Mari Pienimäki. Artikkelissa nousee esille kiinnostavia näkökulmia hyvinvointiin ja terveyteen liittyen. Kalevi Korpela on tutkinut psykologiassa vuosikymmeniä mielipaikkoja. Meidän aineistossamme nuoret kuvailivat omia mielipaikkojaan eli nuorten ilmaisemina lempipaikkojaan monisanaisesti ja myös kuvien avulla. Huomasimme, että kotia lähellä olevalla luonnolla ja lempipaikoilla on paljon merkityksiä nuorille ja ne myös innostavat liikkumaan.

Tämä havainto on merkityksellinen, sillä juuri julkaistussa Tampereen kaupunkiseudun oppilaita ja opiskelijoita tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin, että vain murto-osa toisen asteen opiskelijoista liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Tähän asiaan on jatkossa kiinnitettävä erityisen paljon huomiota, myös olosuhteiden näkökulmasta.

Yleisemmin NYT!:in aineiston keruu on seurantahaastatteluita vaille valmis, ja kirjoitustyöt ovat siis käynnissä. Olemme saaneet käyttöömme hankkeen monipuolisen toteutuksen seurauksena rikkaan aineiston, johon perehtyminen yllättää iloisesti tutkijoita. Monialainen tutkijaryhmämme tarkastelee ja analysoi sitä eri näkökulmista, ja näin koettaa avata aineistoa lukijoille hyödyksi.

Jo julkaistuista artikkeleista löydät lisätietoa päätutkija Mari Pienimäen ja hankkeen johtaja Päivi Honkatukian laatimasta blogi-kirjoituksesta. Tutkija Marjukka Colliander puolestaan avaa kirjoituksessaan kokemuksiaan leirikouluista, joissa pääosa aineistosta kerättiin. Hanke toteutti kolme nuorille suunnattua leirikoulua vuosien 2020-2021 aikana Nuorisokeskus Marttisessa.

Ajatuksia monialaisesta tutkimisesta

Tutkijana on ollut hyvin avartavaa ja mielenkiintoista työskennellä monialaisessa tutkimusryhmässä. Olemme yhdessä pohtineet nuorten mahdollisuuksia ja esteitä ympäristökansalaisuuteen ja samalla laajentaneet toistemme ajatuksia. Nuoret kanssatutkijoina ovat edelleen rikastuttaneet näkökulmiamme. Lähtökohtaisesti nuorisotutkimus, kasvatustiede, mediatutkimus, ympäristöpolitiikka, liikuntatiede ja sosiologia tarjoavat hedelmällisen, monikudelmaisen ja laajalle levittyvän ajatushautomon tutkijoiden työlle, jota hankkeen johtaja, varajohtaja Veli-Matti Värri ja päätutkija ansiokkaasti luotsaavat eteenpäin.

Kun aineiston analysointi- ja raportointivaihe on kiivaimmassa vaiheessaan, niin monialainen tutkijatiimimme porisee, kuplii ja jalostaa tietoa. On mukavaa voida olla tässä osallisena, ja näin tuoda esille nuorten ääntä ja samalla osallistaa heitä vaikuttamaan sekä toimimaan ympäristömme ja meidän kaikkien hyvinvoinnin puolesta.

Tulevaa

Seuraavan puolentoista vuoden aikana tavoitteenamme on julkaista sekä kansainvälisiä että kotimaisia artikkeleita hankkeen tutkimuskysymyksiin vastauksia hakien. Myös kirjahanke on viritteillä. Kokonaisuudessaan NYT!:in tavoitteena on kääntää nuorten ympäristöahdistus hyvinvoinniksi ympäristöpoliittisen toimijuuden avulla. Hankkeessa tutkitaan luonnon seikkailullisen ja elämyksellisen kokemisen yhteyttä nuorten haluun ja valmiuksiin toimia ympäristön puolesta sekä sitä, mitä merkityksiä tällaisella toimijuudella on heille itselleen ja laajemmin yhteiskunnassa.

Kehitämme myös yhteistyössä nuorten ja nuorisoalan ammattilaisten kanssa käytännöllisiä ympäristöpoliittisen toimijuuden välineitä ja keinoja. Leirikoulukokemusten pohjalta luodaan lisäksi Tampereen korkeakouluyhteisölle monitieteinen ympäristöpoliittinen seikkailu- ja elämyspedagoginen kurssi osaksi Kestävän kehityksen -opintokokonaisuutta. Tämän luonti on täydessä käynnissä tutkija Eveliina Asikaisen ja yliopistonopettaja Juha Niemisen ideoimana. Näistä lisää seuraavissa kirjoituksissa.

Kirjoittaja: post doc -tutkija, LitT Maarit Marttila