Tuoreita kuulumisia ja pohdintoja kentältä NYT!-leirikoulujen jälkeen

Vuorovaikutus aikuisten kanssa kehittää nuorten halua ja kykyä ilmaista mielipiteitään

”Miksi te olette kiinnostuneita meidän tulevaisuudesta?”

NYT!-tutkimushankkeen leirikouluissa nuoret tutkittavat keskustelivat mielellään ympäristökysymyksistä, ja he esittivät myös vastakysymyksiä meille tutkijoille. Ympäristöteon suunnittelun lomassa eräs oppilas kysyi osuvasti, miksi olemme kiinnostuneita heidän tulevaisuudestaan. Oli helppo kertoa, että olemme huolissamme tulevasta, sillä meillä on lapsia, kummilapsia ja muita rakkaita lapsia lähellämme.

Kahdeksannen luokan oppilaan esittämä kysymys avaa nuoruutta keskeisestä näkökulmasta. Halu kantaa kollektiivista vastuuta herää usein vasta aikuisiällä. Nuorten voi olla vaikea ymmärtää, miksi tutkijat ovat niin kiinnostuneita heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa tulevaisuuteen.

Kenttätöistä aineiston analysointiin

NYT!-tutkimuksen kaikki ympäristöaiheiset leirikoulupilotit on nyt järjestetty, ja tässä on ollut muutama viikko aikaa sulatella leirikouluissa koettua ja nähtyä. Olo on haikea kenttätyövaiheen ollessa ohi, mutta olen iloinen, että saimme toteuttaa kolme pilottia koronatilanteesta huolimatta. Erityistä kiitollisuutta tunnen erilaisista kohtaamisista ja keskusteluista nuorten kanssa.

Olemme vuodenvaihteen jälkeen siirtymässä massiivisen aineistomme analyysivaiheeseen. Etsimme teettämistämme kyselyistä ja valtavasta määrästä litteroituja pienryhmäkeskusteluja vastauksia siihen, millaisia mahdollisuuksia, esteitä ja kanavia alaikäisillä nuorilla on vaikuttaa ympäristökysymyksiin.

Nuoret tykkäävät keskustella aikuisten kanssa ajankohtaisista asioista

”Mun mielestä tää on ihan kivaa et pääsee tuomaan omia ajatuksia esille, tai mä en oo oikein ennen uskaltanu, koska mä oon aika hiljanen, tai et en välttämättä uskalla tuoda, muitten seurassa omia ajatuksia esille.”

Havaitsin, että enemmistö nuorista on innokkaita keskustelijoita. Haastattelimme ja jututimme heitä pienryhmissä useasti leirikoulun aikana. Osa heistä arveli, että keskustelu heidän kanssaan vaatisi tutkijoilta paljon kärsivällisyyttä. Saimme heiltä myös välitöntä ja suoraa palautetta siitä, että keskusteleminen kanssamme oli mukavaa. Pienryhmähaastatteluissa rakentuikin kuva mielellään aikuisten kanssa keskustelevista nuorista, jotka arvostivat heille antamaamme huomiota ja aikaa.

Keskusteleva perhe vahvistaa nuoren ajattelu- ja ilmaisukykyä

Kysyimme nuorilta vaikuttamisen keinoista ja esteistä. Aktiivinen keskusteluttaminen leirikoulun aikana kehitti selvästi nuorten kykyä ilmaista omia ajatuksiaan. Hyvä ilmaisukyky on keskeinen vaikuttamisen väline ja tärkeä taito.

Nuoret, jotka kertoivat keskustelevansa ympäristöasioista kotona vanhempiensa kanssa, tuntuivat olevan sekä tietoisempia että kiinnostuneempia ympäristöasioista. Tämä havainto viittaa siihen, että kodin keskustelukulttuuri voi vahvistaa nuorten ajattelua ja ilmaisukykyä.

Kirjoittaja: tutkija Marjukka Colliander