Muuttuva käsitys lähiöstä -tutkimushankkeen politiikkasuositukset

Lähiökorttelien rakennetta viistosti ylhäältä kuvattuna

Tutkimushanke on julkaissut kaksi politiikkasuositusta (policy brief), joista ensimmäinen on suunnattu kuntien maankäytön suunnittelijoille, toinen puolestaan tuleville lähiöohjelmille ja MAL-menettelyn kehittämiseen.

Ensimmäisessä, kunnille suunnatussa suosituksessa käsitellään lähiöiden tiivistämistä, kulttuuri- ja luontoarvoja sekä lähiöiden viherverkostoja. Toisessa suosituksessa nostetaan lähiöiden asema yhdyskuntarakenteessa lähiökehittämisen teemaksi ja esitetään myös lähiöiden erityistä huomioon ottamista kaupunkien kasvun ohjauksessa. Latauslinkit suosituksiin: