Uusi artikkeli Espoon lähiöluonnon kulttuurihistoriallisista piirteistä

Lehtiartikkelin otsikko: Tapaustutkimus Espoon lähiöluonnon kulttuurihistoriallisista piirteistä

Vertaisarvioidussa artikkelissa Laura Uimonen tarkastelee lähiöluonnon kulttuurihistoriallisia piirteitä
Espoon viidessä lähiössä kysyen, millaiseen maisemaan lähiöt rakennettiin. Artikkeli on avoimesti luettavissa Yhdyskuntasuunnittelu-lehden sivuilla.

Tarkasteltavana ovat Muuttuva käsitys lähiöstä -hankkeen viisi espoolaista lähiötä. Uimonen valottaa luonto- ja maisema-arvojen kietoutumista yhteen kaupunkirakenteen tiivistämisessä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa. Hän haluaa korostaa kulttuuriperinnön merkitystä keskusteltaessa lähiöiden muutoksesta. Lähiöluonnon monimuotoisuus ilmenee myös kulttuurisena monimuotoisuutena. Linkki julkaisuun