"Toinen Leppävaara" – Leppävaaran uudistamista koskeva diplomityö

Diplomityön kansi

Arkkitehti Cecilia Aintila teki diplomityön, joka käsittelee Leppävaaran Läkkitorin ja kauppakeskus Gallerian liikkeiden roolia osana paikallista, monimuotoista ja sosiaalisesti kestävää kaupunkielämää.

Diplomityö ei kuulu varsinaisesti Muuttuva käsitys lähiöstä -tutkimuksen tuloksiin, mutta liittyy läheisesti samaan aihepiiriin. ”Toinen Leppävaara: Tapaustarkastelu Läkkitorin ja kauppakeskus Gallerian liiketilojen toimijoista” on ladattavissa Tampereen yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta Trepo. Pysyvä linkki työhön