Lähiökonseptin tulevaisuus?

Näkymä Pihlajamäestä

Markku Norvasuo pohtii 15 minuutin kaupungin soveltumista lähiömäisten taajamien kehittämiseen

Oulun yliopiston Recipe-hankkeen ajatus ”vartin taajamista” pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin on kannatettava, mutta 15 minuutin kaupunki tuskin merkitsee lähiöiden uutta tulemista. Tarvitaan syvempää ekologista ymmärrystä. Tällöin on syytä kysyä, soveltuuko lähiöiden taustalla ollut puutarhakaupunkimalli enää tulevien uudistusten perustaksi. Linkki tekstiin