Lähiöluonnon kulttuurihistoriaa

Kallioita metsässä ja linnunpönttö

Laura Uimonen piti 1.4.2022 esitelmän: Lähiöluonnon kulttuurihistoriallisia piirteitä – Tapaustutkimus Espoosta

Esitelmä sisältyi Näköaloja urbaaniin kulttuuriperintöön –seminaariin Turun Sibelius-museossa.